סיכום נושאים קובמינטוריים באמצעות אקסל EXCEL

מבט כללי על קובץ EXCEL לסיכום המקרים השונים בקומבינטוריקה. כל מקרה מתועד ברשומה נפרדת ב"רשומות האחרונות" בעמודה השמאלית של האתר.   – – – – –   – – – –