סיום שנת הלימודים – טקסים, מסיבות, פרידה, פעילויות, מזכרות, תעודות וספר מחזור