סטנדרטי מסוג זוגי-אי-זוגי

הצורה הכללית של ריבוע קסם כזה היא 2(2k+1). יוצא שהריבוע הקטן ביותר מסוג זה הוא הריבוע מסדר 6, עבור k=1.

6

32

3

34

35

1

7

11

27

28

8

30

19

14

16

15

23

24

18

20

22

21

17

13

25

29

10

9

26

12

36

5

33

4

2

31