סדר פעולות חשבון – דפי עבודה לכיתות ג' – ו' עם שלושה גורמים