סדר פעולות חשבון – דפי עבודה לכיתות ג' עד ו' עם ארבעה גורמים