מתמטיקה – משפטים, נוסחאות ועקרונות מתמטיים ממוינים לפי מתמטיקאים על ציר הזמן ההיסטורי