משקל يَفْعِلُ

גזרה

שורש

משקל

ניקוד עה"פ בעתיד

עבר

עתיד

ציווי

שלמים

حمل

فَعَلَ

כסרה

حَمَلَ

يَحْمِلُ

إِحْمِلْ

כפולים

فرر

فَعَلَ

כסרה

فَرَّ

يَفِرُّ

إِفْرِرْ / فِرَّ

פ"ו

وصف

فَعَلَ

כסרה

وَصَفَ

يَصِفْ

صِفْ

פ"ו

وثق

فَعِلَ

כסרה

وَثِقَ

يَثِقُ

ثِقُ

ע"י

بيع

فَعَلَ

כסרה

بَاعَ

يَبِيعُ

بِعْ

ל"י

بني

فَعَلَ

כסרה

بَنَى

يَبْنِي

إِبْنِ

פ' המזה

أسر

فَعَلَ

כסרה

أَسَرَ

يَأْسِرُ

إِيسِرْ