משקל فَعِلَ – يَفْعِلُ

גזרה

שורש

משקל

ניקוד עה"פ בעתיד

עבר

עתיד

ציווי

פ"ו

وثق

فَعِلَ

כסרה

وَثِقَ

يَثِقُ

ثِقُ