משפטים ישרים ומשפטים הפוכים 

משפטים ישרים ומשפטים הפוכים
משפט ישר משפט הפוך הערות
6 7,8,9  
10 11  
14 15  
25 22,23,24  
26 29  
27 30  
28 32  
33 34 לא היפוך מדויק
37 38 היפוך אסוציטיבי
35 36  
39 40  
41 42  
43 44 לא היפוך מדויק
47 48  
51 52  
56 56  
57 57  
58 59  
50 53 לא היפוך מדויק
61 61 קשר מעגלי, תרתי משמע: 61,62,63
62 62 קשר מעגלי, תרתי משמע: 61,62,63
63 63 קשר מעגלי, תרתי משמע: 61,62,63
64 65  
67 68  
70 71 קשר מעגלי, תרתי משמע: 70,71,72
73 74  
77 78  
84 85  
86 87  
88 89  
90 92  
93 94