מרחב המדגם וחישוב הסתברויות בהטלת שתי קוביות או זריקת שני סביבונים

מרחב המדגם וחישוב הסתברויות בהטלת שתי קוביות או זריקת שני סביבונים

בהטלת שתי קוביות הוגנות, ישנן 36 תוצאות אפשריות. חשוב להבחין כי התוצאה (2,6) שונה מהתוצאה (6,2). שני המאורעות שונים זה מזה בשל התוצאות השונות עבור הקובייה הראשונה ועבור הקוביה השניה בנפרד.   לעומת זאת, כשמתקבלת התוצאה (4,4) היא "נספרת" בכל מקרה כתוצאה אחת, משום שאם ממילא מופיעה הספרה 4 על כל קוביה בנפרד, זה אינו משנה מי נחשבת הקוביה הראשונה ומי השניה.

1

2

3

4

5

6

1

(1,1)

(1,2)

(1,3)

(1,4)

(1,5)

(1,6)

2

(2,1)

(2,2)

(2,3)

(2,4)

(2,5)

(2,6)

3

(3,1)

(3,2)

(3,3)

(3,4)

(3,5)

(3,6)

4

(4,1)

(4,2)

(4,3)

(4,4)

(4,5)

(4,6)

5

(5,1)

(5,2)

(5,3)

(5,4)

(5,5)

(5,6)

6

(6,1)

(6,2)

(6,3)

(6,4)

(6,5)

(6,6)

   

בהטלת שני סביבונים, ישנן 16 תוצאות אפשריות.

נ

ג

ה

פ

נ

(נ,נ)

(נ,ג)

(נ,ה)

(נ,פ)

ג

(ג,נ)

(ג,ג)

(ג,ה)

(ג,פ)

ה

(ה,נ)

(ה,ג)

(ה,ה)

(ה,פ)

פ

(פ,נ)

(פ,ג)

(פ,ה)

(פ,פ)