מסכת אבות (פרקי אבות) – לימוד מפרשי המסכת, מאפייניה ופרקיה