מיומנויות חשיבה לפי תכנית הלימודים במדע וטכנולוגיה