מחשוב מערכת הפועל הערבי: מאגר שאלות במערכת הפועל, סיכום ודוגמאות לבניינים, גזרות, זמנים ומשקלים ——— ***** דף ראשי *****