מחשוב מערכת הפועל הערבי – לוחות פעלים בגזרות השלמים, כפולים, פו"י, עו"י, לו"י

 • __הקדמה
 • 1) גזרת השלמים - أَلْفِعْل ٱلسَّالِم
  • בניין

   צורת יסוד

   פ"א

   עי"ן

   למ"ד

   1

   בניין ראשון- עה"פ בעתיד – צ'מה – ع ُ 

   دَرَسَ

   د

   ر

   س

   1

   בניין ראשון- עה"פ בעתיד – פתחה – ع َ

   دَفَعَ

   د

   ف

   ع

   1

   בניין ראשון- עה"פ בעתיד – כסרה – ع ِ

   رَجَعَ

   ر

   ج

   ع

   1

   בניין ראשון- משקל فَعُلَ

   كَبُرَ

   ك

   ب

   ر

   1

   בניין ראשון- משקל فَعِلَ

   شَرِبَ

   ش

   ر

   ب

   2

   בניין שני

   دَرَّبَ

   د

   ر

   ب

   3

   בניין שלישי

   سَاعَدَ

   س

   ع

   د

   4

   בניין רביעי

   أَبْعَدَ

   ب

   ع

   د

   5

   בניין חמישי

   تَعَرَّفَ

   ع

   ر

   ف

   6

   בניין שישי

   تَرَادَفَ

   ر

   د

   ف

   7

   בניין שביעי

   إِنْسَرَبَ

   س

   ر

   ب

   8

   בניין שמיני

   إِرْتَفَعَ

   ر

   ف

   ع

   8

   בניין שמיני – הידמות חלקית

   إِزْدَرَعَ

   ز

   ر

   ع

   8

   בניין שמיני – הידמות חלקית

   إِصْطَبَرَ

   ط

   ب

   ر

   8

   בניין שמיני – התלכדות

   إِتَّجَرَ

   ت

   ج

   ر

   8

   בניין שמיני – הידמות מלאה

   إِطَّرَحَ

   ط

   ر

   ح

   9

   בניין תשיעי

   إِزْرَقَّ

   ز

   ر

   ق

   10

   בניין עשירי

   إِسْتَبْعَدَ

   ب

   ع

   د

 • 2) גזרת הכפולים - أَلْفِعْل ٱلْمُضَاعَف
  • בניין

   צורת יסוד

   פ"א

   עי"ן

   למ"ד

   1

   בניין ראשון- עה"פ בעתיד – צ'מה – ع ُ 

   عَدَّ

   ع

   د

   د

   1

   בניין ראשון- עה"פ בעתיד – פתחה – ع َ

   دَرَّ

   د

   ر

   ر

   1

   בניין ראשון- עה"פ בעתיד – כסרה – ع ِ

   حَدَّ

   ح

   د

   د

   2

   בניין שני

   سَبَّبَ

   س

   ب

   ب

   3

   בניין שלישי

   ضَادَّ

   ض

   د

   د

   4

   בניין רביעי

   أَحَبَّ

   ح

   ب

   ب

   5

   בניין חמישי

   تَحَقَّقَ

   ح

   ق

   ق

   6

   בניין שישי

   تَرَاصَّ

   ر

   ص

   ص

   7

   בניין שביעי

   إِنْصَبَّ

   ص

   ب

   ب

   8

   בניין שמיני

   إِعْتَزَّ

   ع

   ز

   ز

   9

   בניין תשיעי

   إِزْرَقَّ

   ز

   ر

   ر

   10

   בניין עשירי

   إِسْتَعَدَّ

   ع

   د

   د

 • 3) גזרת פ"ו - أَلْمِثَال ٱلْوَاوِيّ
  • בניין

   צורת יסוד

   פ"א

   עי"ן

   למ"ד

   1

   בניין ראשון- עה"פ בעתיד – פתחה – ع َ

   وَضَعَ

   و

   ض

   ع

   1

   בניין ראשון- עה"פ בעתיד – כסרה – ع ِ

   وَعَدَ

   و

   ع

   د

   1

   בניין ראשון- משקל فَعُلَ

   وَرُدَ

   و

   ر

   د

   1

   בניין ראשון- משקל فَعِلَ

   وَجِعَ

   و

   ج

   ع

   2

   בניין שני

   وَحَّدَ

   و

   ح

   د

   3

   בניין שלישי

   وَافَقَ

   و

   ف

   ق

   4

   בניין רביעי

   أَوْدَعَ

   و

   د

   ع

   5

   בניין חמישי

   تَوَسَّدَ

   و

   س

   د

   6

   בניין שישי

   تَوَاجَدَ

   و

   ج

   د

   7

   בניין שביעי

   אין

    

    

    

   8

   בניין שמיני

   إِتًّسَقَ

   و

   س

   ق

   9

   בניין תשיעי

   אין

    

    

    

   10

   בניין עשירי

   إِسْتَوْفَدَ

   و

   ف

   د

 • 4) גזרת פ"י - أَلْمِثَال ٱلْيَائِيّ
  • בניין

   צורת יסוד

   פ"א

   עי"ן

   למ"ד

   1

   בניין ראשון- עה"פ בעתיד – צ'מה – ع ُ 

   يَمَنَ

   ي

   م

   ن

   1

   בניין ראשון- משקל فَعُلَ

   يَسُرَ

   ي

   س

   ر

   1

   בניין ראשון- משקל فَعِلَ

   يَبِسَ

   ي

   ب

   س

   2

   בניין שני

   يَبَّسَ

   ي

   ب

   س

   3

   בניין שלישי

   يَاسَرَ

   ي

   س

   ر

   4

   בניין רביעי

   أَيْفَعَ

   ي

   ف

   ع

   5

   בניין חמישי

   تَيَبَّسَ

   ي

   ب

   س

   6

   בניין שישי

   تَيَابَسَ

   ي

   ب

   س

   7

   בניין שביעי

   אין

    

    

    

   8

   בניין שמיני

   إِتًّسَرَ

   ي

   س

   ر

   9

   בניין תשיעי

   אין

    

    

    

   10

   בניין עשירי

   إِسْتَيْبَسَ

   ي

   ب

   س

 • 5) גזרת ע"ו - أَلاَجْوَف ٱلْوَاوِيّ
  • בניין

   צורת יסוד

   פ"א

   עי"ן

   למ"ד

   1

   בניין ראשון- עה"פ בעתיד – צ'מה – ع ُ 

   زَارَ

   ز

   و

   ر

   1

   בניין ראשון- משקל فَعِلَ

   خَافَ

   خ

   و

   ف

   2

   בניין שני

   زَوَّدَ

   ز

   و

   د

   3

   בניין שלישי

   جَاوَبَ

   ج

   و

   ب

   4

   בניין רביעי

   أَرَادَ

   ر

   و

   د

   5

   בניין חמישי

   تَطَوَّرَ

   ط

   و

   ر

   6

   בניין שישי

   تَجَاوَبَ

   ج

   و

   ب

   7

   בניין שביעי

   إِنْحَازَ

   ح

   و

   ز

   8

   בניין שמיני

   إِحْتَاجَ

   ح

   و

   ج

   9

   בניין תשיעי

   אין

    

    

    

   10

   בניין עשירי

   إِسْتَشَارَ

   ش

   و

   ر

 • 6) גזרת ע"י - أَلاَجْوَف ٱلْيَائِيّ
  • בניין

   צורת יסוד

   פ"א

   עי"ן

   למ"ד

   1

   בניין ראשון- עה"פ בעתיד – כסרה – ع ِ

   بَاعَ

   ب

   ي

   ع

   1

   בניין ראשון- משקל فَعِلَ

   هَابَ

   ه

   ي

   ب

   2

   בניין שני

   عَيَّدَ

   ع

   ي

   د

   3

   בניין שלישי

   بَايَعَ

   ب

   ي

   ع

   4

   בניין רביעי

   أَبَادَ

   ب

   ي

   د

   5

   בניין חמישי

   تَغَيَّرَ

   غ

   ي

   ر

   6

   בניין שישי

   تَخَايَلَ

   خ

   ي

   ل

   7

   בניין שביעי

   إِنْهَالَ

   ه

   ي

   ل

   8

   בניין שמיני

   إِخْتَارَ

   خ

   ي

   ر

   9

   בניין תשיעי

   אין

    

    

    

   10

   בניין עשירי

   إِسْتَقَالَ

   ق

   ي

   ل

 • 7) גזרת ל"ו - أَلنَّاقِص ٱلْوَاوِيّ
  • בניין

   צורת יסוד

   פ"א

   עי"ן

   למ"ד

   1

   בניין ראשון- עה"פ בעתיד – צ'מה – ع ُ 

   دَعَا

   د

   ع

   و

   1

   בניין ראשון- משקל فَعِلَ

   رَدِيَ

   ر

   د

   و

   2

   בניין שני

   صَلَّى

   ص

   ل

   و

   3

   בניין שלישי

   دَاعَى

   د

   ع

   و

   4

   בניין רביעי

   أَدْلَى

   د

   ل

   و

   5

   בניין חמישי

   تَرَجَّى

   ر

   ج

   و

   6

   בניין שישי

   تَرَاضَى

   ر

   ض

   و

   7

   בניין שביעי

   إِنْجَلَى

   ج

   ل

   و

   8

   בניין שמיני

   إِرْتَجَى

   ر

   ج

   و

   9

   בניין תשיעי

   אין

    

    

    

   10

   בניין עשירי

   إِسْتَدْعَى

   د

   ع

   و

 • 8) גזרת ל"י - أَلنَّاقِص ٱلْيَائِيّ
  • בניין

   צורת יסוד

   פ"א

   עי"ן

   למ"ד

   1

   בניין ראשון- עה"פ בעתיד – פתחה – ع َ

   سَعَى

   س

   ع

   ي

   1

   בניין ראשון- עה"פ בעתיד – כסרה – ع ِ

   رَمَى

   ر

   م

   ي

   2

   בניין שני

   رَقَّى

   ر

   ق

   ي

   3

   בניין שלישי

   رَاعَى

   ر

   ع

   ي

   4

   בניין רביעי

   أَجْرَى

   ج

   ر

   ي

   5

   בניין חמישי

   تَرَدَّى

   ر

   د

   ي

   6

   בניין שישי

   تَبَارَى

   ب

   ر

   ي

   7

   בניין שביעי

   إِنْقَضَى

   ق

   ض

   ي

   8

   בניין שמיני

   إِرْتَدَى

   ر

   د

   ي

   9

   בניין תשיעי

   אין

    

    

    

   10

   בניין עשירי

   إِسْتَشْفَى

   ش

   ف

   ي

 • א) דוגמה 1 - הן נסתרות - עתיד מנצוב סביל - כל הגזרות - בניין עשירי 10
  •  

   כקובץ טקסט:

    

   גזרה

   צורת יסוד 

   פ"א

   עי"ן

   למ"ד

   בניין

   הפועל

   שלמים

   إِسْتَبْعَدَ

   ب

   ع

   د

   עשירי-10-١٠

   يُسْتَبْعَدْنَ

   כפולים

   إِسْتَعَدَّ

   ع

   د

   د

   עשירי-10-١٠

   يُسْتَعْدَدْنَ

   פ"ו

   إِسْتَوْفَدَ

   و

   ف

   د

   עשירי-10-١٠

   يُسْتَوْفَدْنَ

   פ"י

   إِسْتَيْبَسَ

   ي

   ب

   س

   עשירי-10-١٠

   يُسْتَيْبَسْنَ

   ע"ו

   إِسْتَشَارَ

   ش

   و

   ر

   עשירי-10-١٠

   يُسْتَشَرْنَ

   ע"י

   إِسْتَقَالَ

   ق

   ي

   ل

   עשירי-10-١٠

   يُسْتَقَلْنَ

   ל"ו

   إِسْتَدْعَى

   د

   ع

   و

   עשירי-10-١٠

   يُسْتَدْعَيْنَ

   ל"י

   إِسْتَشْفَى

   ش

   ف

   ي

   עשירי-10-١٠

   يُسْتَشْفَيْنَ

 • ב) דוגמה 2 - גזרת השלמים - הידמות מלאה - נטייה מלאה של בניין שמיני 8
  • צורת יסוד 

   פ"א

   עי"ן

   למ"ד

   זמן

   גוף 

   הפועל

   إِطَّرَحَ

   ط

   ر

   ح

   עבר

   רגיל

    أَنا- אני מדבר

   إِطَّرَحْتُ

   إِطَّرَحَ

   ط

   ر

   ح

   עבר

   רגיל

    أَنْتَ – אתה נוכח

   إِطَّرَحْتَ

   إِطَّرَحَ

   ط

   ر

   ح

   עבר

   רגיל

    أَنْتِ – את נוכחת

   إِطَّرَحْتِ

   إِطَّرَحَ

   ط

   ر

   ح

   עבר

   רגיל

    هُوَ – הוא נסתר

   إِطَّرَحَ

   إِطَّرَحَ

   ;

   ر

   ح

   עבר

   רגיל

    هِيَ – היא נסתרת

   إِطَّرَحَتْ

   إِطَّرَحَ

   ط

   ر

   ح

   עבר

   רגיל

    نَحْنُ – אנחנו מדברים

   إِطَّرَحْنَا

   إِطَّرَحَ

   ط

   ر

   ح

   עבר

   רגיל

    أَنْتُمْ – אתם נוכחים

   إِطَّرَحْتُمْ

   إِطَّرَحَ

   ط

   ر

   ح

   עבר

   רגיל

    أَنْتُنَّ – אתן נוכחות

   إِطَّرَحْتُنَّ

   إِطَّرَحَ

   ط

   ر

   ح

   עבר

   רגיל

    هُمْ – הם נסתרים

   إِطَّرَحُوا

   إِطَّرَحَ

   ط

   ر

   ح

   עבר

   רגיל

    هُنَّ – הן נסתרות

   إِطَّرَحْنَ

   إِطَّرَحَ

   ط

   ر

   ح

   עבר

   רגיל

    أَنْتُمَا -זוגי – אתם/אתן נוכחים/ות

   إِطَّرَحْتُمَا

   إِطَّرَحَ

   ط

   ر

   ح

   עבר

   רגיל

    أَنْتُمَا -זוגי – הם נסתרים

   إِطَّرَحَا

   إِطَّرَحَ

   ط

   ر

   ح

   עבר

   רגיל

    هُمَا -זוגי – הן נסתרות

   إِطَّرَحَتَا

   إِطَّرَحَ

   ط

   ر

   ح

   עתיד

   רגיל

    أَنا- אני מדבר

   أَطَّرِحُ

   إِطَّرَحَ

   ط

   ر

   ح

   עתיד

   רגיל

    أَنْتَ – אתה נוכח

   تَطَّرِحُ

   إِطَّرَحَ

   ط

   ر

   ح

   עתיד

   רגיל

    أَنْتِ – את נוכחת

   تَطَّرِحِينَ

   إِطَّرَحَ

   ط

   ر

   ح

   עתיד

   רגיל

    هُوَ – הוא נסתר

   يَطَّرِحُ

   إِطَّرَحَ

   ط

   ر

   ح

   עתיד

   רגיל

    هِيَ – היא נסתרת

   تَطَّرِحُ

   إِطَّرَحَ

   ط

   ر

   ح

   עתיד

   רגיל

    نَحْنُ – אנחנו מדברים

   نَطَّرِحُ

   إِطَّرَحَ

   ط

   ر

   ح

   עתיד

   רגיל

    أَنْتُمْ – אתם נוכחים

   تَطَّرِحُونَ

   إِطَّرَحَ

   ط

   ر

   ح

   עתיד

   רגיל

    أَنْتُنَّ – אתן נוכחות

   تَطَّرِحْنَ

   إِطَّرَحَ

   ط

   ر

   ح

   עתיד

   רגיל

    هُمْ – הם נסתרים

   يَطَّرِحُونَ

   إِطَّرَحَ

   ط

   ر

   ح

   עתיד

   רגיל

    هُنَّ – הן נסתרות

   يَطَّرِحْنَ

   إِطَّرَحَ

   ط

   ر

   ح

   עתיד

   רגיל

    أَنْتُمَا -זוגי – אתם/אתן נוכחים/ות

   تَطَّرِحَانِ

   إِطَّرَحَ

   ط

   ر

   ح

   עתיד

   רגיל

    أَنْتُمَا -זוגי – הם נסתרים

   يَطَّرِحَانِ

   إِطَّرَحَ

   ط

   ر

   ح

   עתיד

   רגיל

    هُمَا -זוגי – הן נסתרות

   تَطَّرِحَانِ

   إِطَّرَحَ

   ط

   ر

   ح

   ציווי 

   ציווי 

    أَنْتَ – אתה נוכח

   إِطَّرِحْ

   إِطَّرَحَ

   ط

   ر

   ح

   ציווי 

   ציווי 

    أَنْتِ – את נוכחת

   إِطَّرِحِي

   إِطَّرَحَ

   ط

   ر

   ح

   ציווי 

   ציווי 

    أَنْتُمْ – אתם נוכחים

   إِطَّرِحُوا

   إِطَّرَحَ

   ط

   ر

   ح

   ציווי 

   ציווי 

    أَنْتُنَّ – אתן נוכחות

   إِطَّرِحْنَ

   إِطَّرَحَ

   ط

   ر

   ح

   ציווי 

   ציווי 

    أَنْتُمَا -זוגי – אתם/אתן נוכחים/ות

   إِطَّرِحَا

   إِطَّرَحَ

   ط

   ر

   ح

   בינוני

   בינוני פועל 

   מב01- יחיד (אני, אתה, הוא)

   مُطَّرِحٌ

   إِطَّرَحَ

   ط

   ر

   ح

   בינוני

   בינוני פועל 

   מב02- יחידה (אני, את, היא)

   مُطَّرِحَةٌ

   إِطَّرَحَ

   ط

   ر

   ح

   בינוני

   בינוני פועל 

   מב03- רבים (אנחנו, אתם, הם)

   مُطَّرِحُونَ

   إِطَّرَحَ

   ط

   ر

   ح

   בינוני

   בינוני פועל 

   מב04- רבות (אנחנו, אתן, הן)

   مُطَّرِحَاتٌ

   إِطَّرَحَ

   ط

   ر

   ح

   בינוני

   בינוני פועל 

   מב05- זוגיים

   مُطَّرِحَانِ

   إِطَّرَحَ

   ط

   ر

   ح

   בינוני

   בינוני פועל 

   מב06- זוגיות

   مُطَّرِحَتَانِ

   إِطَّرَحَ

   ط

   ر

   ح

   בינוני

   בינוני פעול

   מב01- יחיד (אני, אתה, הוא)

   مُطَّرَحٌ

   إِطَّرَحَ

   ط

   ر

   ح

   בינוני

   בינוני פעול

   מב02- יחידה (אני, את, היא)

   مُطَّرَحَةٌ

   إِطَّرَحَ

   ط

   ر

   ح

   בינוני

   בינוני פעול

   מב03- רבים (אנחנו, אתם, הם)

   مُطَّرَحُونَ

   إِطَّرَحَ

   ط

   ر

   ح

   בינוני

   בינוני פעול

   מב04- רבות (אנחנו, אתן, הן)

   مُطَّرَحَاتٌ

   إِطَّرَحَ

   ط

   ر

   ح

   בינוני

   בינוני פעול

   מב05- זוגיים

   مُطَّرَحَانِ

   إِطَّرَحَ

   ط

   ر

   ح

   בינוני

   בינוני פעול

   מב06- זוגיות

   مُطَّرَحَتَانِ

   إِطَّرَحَ

   ط

   ر

   ح

   מצדר

   מצדר

   מצדר

   إِحْتِرَاحٌ

   إِطَّرَحَ

   ط

   ر

   ح

   עתיד

   מג'זום

    أَنا- אני מדבר

   أَطَّرِحْ

   إِطَّرَحَ

   ط

   ر

   ح

   עתיד

   מג'זום

    أَنْتَ – אתה נוכח

   تَطَّرِحْ

   إِطَّرَحَ

   ط

   ر

   ح

   עתיד

   מג'זום

    أَنْتِ – את נוכחת

   تَطَّرِحِي

   إِطَّرَحَ

   ط

   ر

   ح

   עתיד

   מג'זום

    هُوَ – הוא נסתר

   يَطَّرِحْ

   إِطَّرَحَ

   ط

   ر

   ح

   עתיד

   מג'זום

    هِيَ – היא נסתרת

   تَطَّرِحْ

   إِطَّرَحَ

   ط

   ر

   ح

   עתיד

   מג'זום

    نَحْنُ – אנחנו מדברים

   نَطَّرِحْ

   إِطَّرَحَ

   ط

   ر

   ح

   עתיד

   מג'זום

    أَنْتُمْ – אתם נוכחים

   تَطَّرِحُوا

   إِطَّرَحَ

   ط

   ر

   ح

   עתיד

   מג'זום

    أَنْتُنَّ – אתן נוכחות

   تَطَّرِحْنَ

   إِطَّرَحَ

   ط

   ر

   ح

   עתיד

   מג'זום

    هُمْ – הם נסתרים

   يَطَّرِحُوا

   إِطَّرَحَ

   ط

   ر

   ح

   עתיד

   מג'זום

    هُنَّ – הן נסתרות

   يَطَّرِحْنَ

   إِطَّرَحَ

   ط

   ر

   ح

   עתיד

   מג'זום

    أَنْتُمَا -זוגי – אתם/אתן נוכחים/ות

   تَطَّرِحَا

   إِطَّرَحَ

   ط

   ر

   ح

   עתיד

   מג'זום

    أَنْتُمَا -זוגי – הם נסתרים

   يَطَّرِحَا

   إِطَّرَحَ

   ط

   ر

   ح

   עתיד

   מג'זום

    هُمَا -זוגי – הן נסתרות

   يَطَّرِحَا

   إِطَّرَحَ

   ط

   ر

   ح

   עתיד

   מנצוב

    أَنا- אני מדבר

   أَطَّرِحَ

   إِطَّرَحَ

   ط

   ر

   ح

   עתיד

   מנצוב

    أَنْتَ – אתה נוכח

   تَطَّرِحَ

   إِطَّرَحَ

   ط

   ر

   ح

   עתיד

   מנצוב

    أَنْتِ – את נוכחת

   تَطَّرِحِي

   إِطَّرَحَ

   ط

   ر

   ح

   עתיד

   מנצוב

    هُوَ – הוא נסתר

   يَطَّرِحَ

   إِطَّرَحَ

   ط

   ر

   ح

   עתיד

   מנצוב

    هِيَ – היא נסתרת

   تَطَّرِحَ

   إِطَّرَحَ

   ط

   ر

   ح

   עתיד

   מנצוב

    نَحْنُ – אנחנו מדברים

   نَنَطَّرِحَ

   إِطَّرَحَ

   ط

   ر

   ح

   עתיד

   מנצוב

    أَنْتُمْ – אתם נוכחים

   تَطَّرِحُوا

   إِطَّرَحَ

   ط

   ر

   ح

   עתיד

   מנצוב

    أَنْتُنَّ – אתן נוכחות

   تَطَّرِحْنَ

   إِطَّرَحَ

   ط

   ر

   ح

   עתיד

   מנצוב

    هُمْ – הם נסתרים

   يَطَّرِحُوا

   إِطَّرَحَ

   ط

   ر

   ح

   עתיד

   מנצוב

    هُنَّ – הן נסתרות

   يَطَّرِحْنَ

   إِطَّرَحَ

   ط

   ر

   ح

   עתיד

   מנצוב

    أَنْتُمَا -זוגי – אתם/אתן נוכחים/ות

   تَطَّرِحَا

   إِطَّرَحَ

   ط

   ر

   ح

   עתיד

   מנצוב

    أَنْتُمَا -זוגי – הם נסתרים

   يَطَّرِحَا

   إِطَّرَحَ

   ط

   ر

   ح

   עתיד

   מנצוב

    هُمَا -זוגי – הן נסתרות

   يَطَّرِحَا

   إِطَّرَحَ

   ط

   ر

   ح

   עבר

   סביל

    أَنا- אני מדבר

   أُطُّرِحْتُ

   إِطَّرَحَ

   ط

   ر

   ح

   עבר

   סביל

    أَنْتَ – אתה נוכח

   أُطُّرِحْتَ

   إِطَّرَحَ

   ط

   ر

   ح

   עבר

   סביל

    أَنْتِ – את נוכחת

   أُطُّرِحْتِ

   إِطَّرَحَ

   ط

   ر

   ح

   עבר

   סביל

    هُوَ – הוא נסתר

   أُطُّرِحَ

   إِطَّرَحَ

   ط

   ر

   ح

   עבר

   סביל

    هِيَ – היא נסתרת

   أُطُّرِحَتْ

   إِطَّرَحَ

   ط

   ر

   ح

   עבר

   סביל

    نَحْنُ – אנחנו מדברים

   أُطُّرِحْنَا

   إِطَّرَحَ

   ط

   ر

   ح

   עבר

   סביל

    أَنْتُمْ – אתם נוכחים

   أُطُّرِحْتُمْ

   إِطَّرَحَ

   ط

   ر

   ح

   עבר

   סביל

    أَنْتُنَّ – אתן נוכחות

   أُطُّرِحْتُنَّ

   إِطَّرَحَ

   ط

   ر

   ح

   עבר

   סביל

    هُمْ – הם נסתרים

   أُطُّرِحُوا

   إِطَّرَحَ

   ط

   ر

   ح

   עבר

   סביל

    هُنَّ – הן נסתרות

   أُطُّرِحْنَ

   إِطَّرَحَ

   ط

   ر

   ح

   עבר

   סביל

    أَنْتُمَا -זוגי – אתם/אתן נוכחים/ות

   أُطُّرِحْتُمَا

   إِطَّرَحَ

   ط

   ر

   ح

   עבר

   סביל

    أَنْتُمَا -זוגי – הם נסתרים

   أُطُّرِحَا

   إِطَّرَحَ

   ط

   ر

   ح

   עבר

   סביל

    هُمَا -זוגי – הן נסתרות

   أُطُّرِحَتَا

   إِطَّرَحَ

   ط

   ر

   ح

   עתיד

   סביל

    أَنا- אני מדבר

   أُطَّرَحُ

   إِطَّرَحَ

   ط

   ر

   ح

   עתיד

   סביל

    أَنْتَ – אתה נוכח

   تُطَّرَحُ

   إِطَّرَحَ

   ط

   ر

   ح

   עתיד

   סביל

    أَنْتِ – את נוכחת

   تُطَّرَحِينَ

   إِطَّرَحَ

   ط

   ر

   ح

   עתיד

   סביל

    هُوَ – הוא נסתר

   يُطَّرَحُ

   إِطَّرَحَ

   ط

   ر

   ح

   עתיד

   סביל

    هِيَ – היא נסתרת

   تُطَّرَحُ

   إِطَّرَحَ

   ط

   ر

   ح

   עתיד

   סביל

    نَحْنُ – אנחנו מדברים

   نُطَّرَحُ

   إِطَّرَحَ

   ط

   ر

   ح

   עתיד

   סביל

    أَنْتُمْ – אתם נוכחים

   تُطَّرَحُونَ

   إِطَّرَحَ

   ط

   ر

   ح

   עתיד

   סביל

    أَنْتُنَّ – אתן נוכחות

   تُطَّرَحْنَ

   إِطَّرَحَ

   ط

   ر

   ح

   עתיד

   סביל

    هُمْ – הם נסתרים

   يُطَّرَحُونَ

   إِطَّرَحَ

   ط

   ر

   ح

   עתיד

   סביל

    هُنَّ – הן נסתרות

   يُطَّرَحْنَ

   إِطَّرَحَ

   ط

   ر

   ح

   עתיד

   סביל

    أَنْتُمَا -זוגי – אתם/אתן נוכחים/ות

   تُطَّرَحَانِ

   إِطَّرَحَ

   ط

   ر

   ح

   עתיד

   סביל

    أَنْتُمَا -זוגי – הם נסתרים

   يُطَّرَحَانِ

   إِطَّرَحَ

   ط

   ر

   ح

   עתיד

   סביל

    هُمَا -זוגי – הן נסתרות

   يُطَّرَحَانِ

   إِطَّرَحَ

   ط

   ر

   ح

   עתיד

   מג'זום סביל

    أَنا- אני מדבר

   أُطَّرَحْ

   إِطَّرَحَ

   ط

   ر

   ح

   עתיד

   מג'זום סביל

    أَنْتَ – אתה נוכח

   تُطَّرَحْ

   إِطَّرَحَ

   ط

   ر

   ح

   עתיד

   מג'זום סביל

    أَنْتِ – את נוכחת

   تُطَّرَحِي

   إِطَّرَحَ

   ط

   ر

   ح

   עתיד

   מג'זום סביל

    هُوَ – הוא נסתר

   يُطَّرَحْ

   إِطَّرَحَ

   ط

   ر

   ح

   עתיד

   מג'זום סביל

    هِيَ – היא נסתרת

   تُطَّرَحْ

   إِطَّرَحَ

   ط

   ر

   ح

   עתיד

   מג'זום סביל

    نَحْنُ – אנחנו מדברים

   نُطَّرَحْ

   إِطَّرَحَ

   ط

   ر

   ح

   עתיד

   מג'זום סביל

    أَنْتُمْ – אתם נוכחים

   تُطَّرَحُوا

   إِطَّرَحَ

   ط

   ر

   ح

   עתיד

   מג'זום סביל

    أَنْتُنَّ – אתן נוכחות

   تُطَّرَحْنَ

   إِطَّرَحَ

   ط

   ر

   ح

   עתיד

   מג'זום סביל

    هُمْ – הם נסתרים

   يُطَّرَحُوا

   إِطَّرَحَ

   ط

   ر

   ح

   עתיד

   מג'זום סביל

    هُنَّ – הן נסתרות

   يُطَّرَحْنَ

   إِطَّرَحَ

   ط

   ر

   ح

   עתיד

   מג'זום סביל

    أَنْتُمَا -זוגי – אתם/אתן נוכחים/ות

   تُطَّرَحَا

   إِطَّرَحَ

   ط

   ر

   ح

   עתיד

   מג'זום סביל

    أَنْتُمَا -זוגי – הם נסתרים

   يُطَّرَحَا

   إِطَّرَحَ

   ط

   ر

   ح

   עתיד

   מג'זום סביל

    هُمَا -זוגי – הן נסתרות

   تُطَّرَحَا

   إِطَّرَحَ

   ط

   ر

   ح

   עתיד

   מנצוב סביל

    أَنا- אני מדבר

   أُطَّرَحَ

   إِطَّرَحَ

   ط

   ر

   ح

   עתיד

   מנצוב סביל

    أَنْتَ – אתה נוכח

   تُطَّرَحَ

   إِطَّرَحَ

   ط

   ر

   ح

   עתיד

   מנצוב סביל

    أَنْتِ – את נוכחת

   تُطَّرَحِي

   إِطَّرَحَ

   ط

   ر

   ح

   עתיד

   מנצוב סביל

    هُوَ – הוא נסתר

   يُطَّرَحَ

   إِطَّرَحَ

   ط

   ر

   ح

   עתיד

   מנצוב סביל

    هِيَ – היא נסתרת

   تُطَّرَحَ

   إِطَّرَحَ

   ط

   ر

   ح

   עתיד

   מנצוב סביל

    نَحْنُ – אנחנו מדברים

   نُطَّرَحَ

   إِطَّرَحَ

   ط

   ر

   ح

   עתיד

   מנצוב סביל

    أَنْتُمْ – אתם נוכחים

   تُطَّرَحُوا

   إِطَّرَحَ

   ط

   ر

   ح

   עתיד

   מנצוב סביל

    أَنْتُنَّ – אתן נוכחות

   تُطَّرَحْنَ

   إِطَّرَحَ

   ط

   ر

   ح

   עתיד

   מנצוב סביל

    هُمْ – הם נסתרים

   يُطَّرَحُوا

   إِطَّرَحَ

   ط

   ر

   ح

   עתיד

   מנצוב סביל

    هُنَّ – הן נסתרות

   يُطَّرَحْنَ

   إِطَّرَحَ

   ط

   ر

   ح

   עתיד

   מנצוב סביל

    أَنْتُمَا -זוגי – אתם/אתן נוכחים/ות

   تُطَّرَحَا

   إِطَّرَحَ

   ط

   ر

   ح

   עתיד

   מנצוב סביל

    أَنْتُمَا -זוגי – הם נסתרים

   يُطَّرَحَا

   إِطَّرَحَ

   ط

   ر

   ح

   עתיד

   מנצוב סביל

    هُمَا -זוגי – הן נסתרות

   تُطَّرَحَا

 • ג) דוגמה 3 - בינוני פעול - גזרת ל"י - כל הבניינים
  • גזרה

   צורת יסוד 

   פ"א

   עי"ן

   למ"ד

   בניין

   גוף 

   הפועל

   ל"י

   سَعَى

   س

   ع

   ي

   ראשון-1-١-עَ

   יחיד (אני, אתה, הוא)

   مَسْعِيٌّ

   ל"י

   سَعَى

   س

   ع

   ي

   ראשון-1-١-עَ

   יחידה (אני, את, היא)

   مَسْعِيَّةٌ

   ל"י

   سَعَى

   س

   ع

   ي

   ראשון-1-١-עَ

   רבים (אנחנו, אתם, הם)

   مَسْعِيُّونَ

   ל"י

   سَعَى

   س

   ع

   ي

   ראשון-1-١-עَ

   רבות (אנחנו, אתן, הן)

   مَسْعِيَّاتٌ

   ל"י

   سَعَى

   س

   ع

   ي

   ראשון-1-١-עَ

   זוגיים

   مَسْعِيَّانِ

   ל"י

   سَعَى

   س

   ع

   ي

   ראשון-1-١-עَ

   זוגיות

   مَسْعِيَّتَانِ

   ל"י

   رَدَى

   ر

   د

   ي

   ראשון-1-١-עِ

   יחיד (אני, אתה, הוא)

   مَرْدِيٌّ

   ל"י

   رَدَى

   ر

   د

   ي

   ראשון-1-١-עِ

   יחידה (אני, את, היא)

   مَرْدِيَّةٌ

   ל"י

   رَدَى

   ر

   د

   ي

   ראשון-1-١-עِ

   רבים (אנחנו, אתם, הם)

   مَرْدِيُّونَ

   ל"י

   رَدَى

   ر

   د

   ي

   ראשון-1-١-עِ

   רבות (אנחנו, אתן, הן)

   مَرْدِيَّاتٌ

   ל"י

   رَدَى

   ر

   د

   ي

   ראשון-1-١-עِ

   זוגיים

   مَرْدِيَّانِ

   ל"י

   رَدَى

   ر

   د

   ي

   ראשון-1-١-עِ

   זוגיות

   مَرْدِيَّتَانِ

   ל"י

   رَقَّى

   ر

   ق

   ي

   שני-2-٢

   יחיד (אני, אתה, הוא)

   مُرَقًّى

   ל"י

   رَقَّى

   ر

   ق

   ي

   שני-2-٢

   יחידה (אני, את, היא)

   مُرَقَّاةٌ

   ל"י

   رَقَّى

   ر

   ق

   ي

   שני-2-٢

   רבים (אנחנו, אתם, הם)

   مُرَقَّوْنَ

   ל"י

   رَقَّى

   ر

   ق

   ي

   שני-2-٢

   רבות (אנחנו, אתן, הן)

   مُرَقَّيَاتٌ

   ל"י

   رَقَّى

   ر

   ق

   ي

   שני-2-٢

   זוגיים

   مُرَقَّيَانِ

   ל"י

   رَقَّى

   ر

   ق

   ي

   שני-2-٢

   זוגיות

   مُرَقاَّتانِ

   ל"י

   رَاعَى

   ر

   ع

   ي

   שלישי-3-٣

   יחיד (אני, אתה, הוא)

   مُرَاعًى

   ל"י

   رَاعَى

   ر

   ع

   ي

   שלישי-3-٣

   יחידה (אני, את, היא)

   مُرَاعَاةٌ

   ל"י

   رَاعَى

   ر

   ع

   ي

   שלישי-3-٣

   רבים (אנחנו, אתם, הם)

   مُرَاعَوْنَ

   ל"י

   رَاعَى

   ر

   ع

   ي

   שלישי-3-٣

   רבות (אנחנו, אתן, הן)

   مُرَاعَيَاتٌ

   ל"י

   رَاعَى

   ر

   ع

   ي

   שלישי-3-٣

   זוגיים

   مُرَاعَيَانِ

   ל"י

   رَاعَى

   ر

   ع

   ي

   שלישי-3-٣

   זוגיות

   مُرَاعَاتَانِ

   ל"י

   أَجْرَى

   ج

   ر

   ي

   רביעי-4-٤

   יחיד (אני, אתה, הוא)

   مُجْرًى

   ל"י

   أَجْرَى

   ج

   ر

   ي

   רביעי-4-٤

   יחידה (אני, את, היא)

   مُجْراةٌ

   ל"י

   أَجْرَى

   ج

   ر

   ي

   רביעי-4-٤

   רבים (אנחנו, אתם, הם)

   مُجْرَوْنَ

   ל"י

   أَجْرَى

   ج

   ر

   ي

   רביעי-4-٤

   רבות (אנחנו, אתן, הן)

   مُجْرَيَاتٌ

   ל"י

   أَجْرَى

   ج

   ر

   ي

   רביעי-4-٤

   זוגיים

   مُجْرَيَانِ

   ל"י

   أَجْرَى

   ج

   ر

   ي

   רביעי-4-٤

   זוגיות

   مُجْراتَانِ

   ל"י

   تَرَدَّتْ

   ر

   د

   ي

   חמישי-5-٥

   יחיד (אני, אתה, הוא)

   مُتَرَدًّى

   ל"י

   تَرَدَّتْ

   ر

   د

   ي

   חמישי-5-٥

   יחידה (אני, את, היא)

   مُتَرَدَّاةٌ

   ל"י

   تَرَدَّتْ

   ر

   د

   ي

   חמישי-5-٥

   רבים (אנחנו, אתם, הם)

   مُتَرَدَّوْنَ

   ל"י

   تَرَدَّتْ

   ر

   د

   ي

   חמישי-5-٥

   רבות (אנחנו, אתן, הן)

   مُتَرَدَّيَاتٌ

   ל"י

   تَرَدَّتْ

   ر

   د

   ي

   חמישי-5-٥

   זוגיים

   مُتَرَدَّيَانِ

   ל"י

   تَرَدَّتْ

   ر

   د

   ي

   חמישי-5-٥

   זוגיות

   مُتَرَدَّاتَانِ

   ל"י

   تَبَارَى

   ب

   ر

   ي

   שישי-6-٦

   יחיד (אני, אתה, הוא)

   مُتَبَارًى

   ל"י

   تَبَارَى

   ب

   ر

   ي

   שישי-6-٦

   יחידה (אני, את, היא)

   مُتَبَارَاةٌ

   ל"י

   تَبَارَى

   ب

   ر

   ي

   שישי-6-٦

   רבים (אנחנו, אתם, הם)

   مُتَبَارَوْنَ

   ל"י

   تَبَارَى

   ب

   ر

   ي

   שישי-6-٦

   רבות (אנחנו, אתן, הן)

   مُتَبَارَيَاتٌ

   ל"י

   تَبَارَى

   ب

   ر

   ي

   שישי-6-٦

   זוגיים

   مُتَبَارَيَانِ

   ל"י

   تَبَارَى

   ب

   ر

   ي

   שישי-6-٦

   זוגיות

   مُتَبَارَاتَانِ

   ל"י

   إِنْقَضَى

   ق

   ض

   ي

   שביעי-7-٧

   יחיד (אני, אתה, הוא)

   אין

   ל"י

   إِنْقَضَى

   ق

   ض

   ي

   שביעי-7-٧

   יחידה (אני, את, היא)

   אין

   ל"י

   إِنْقَضَى

   ق

   ض

   ي

   שביעי-7-٧

   רבים (אנחנו, אתם, הם)

   אין

   ל"י

   إِنْقَضَى

   ق

   ض

   ي

   שביעי-7-٧

   רבות (אנחנו, אתן, הן)

   אין

   ל"י

   إِنْقَضَى

   ق

   ض

   ي

   שביעי-7-٧

   זוגיים

   אין

   ל"י

   إِنْقَضَى

   ق

   ض

   ي

   שביעי-7-٧

   זוגיות

   אין

   ל"י

   إِرْتَدَى

   ر

   د

   ي

   שמיני-8-٨

   יחיד (אני, אתה, הוא)

   مُرْتَدًى

   ל"י

   إِرْتَدَى

   ر

   د

   ي

   שמיני-8-٨

   יחידה (אני, את, היא)

   مُرْتَدَاةٌ

   ל"י

   إِرْتَدَى

   ر

   د

   ي

   שמיני-8-٨

   רבים (אנחנו, אתם, הם)

   مُرْتَدَوْنَ

   ל"י

   إِرْتَدَى

   ر

   د

   ي

   שמיני-8-٨

   רבות (אנחנו, אתן, הן)

   مُرْتَدَيَاتٌ

   ל"י

   إِرْتَدَى

   ر

   د

   ي

   שמיני-8-٨

   זוגיים

   مُرْتَدَيَانِ

   ל"י

   إِرْتَدَى

   ر

   د

   ي

   שמיני-8-٨

   זוגיות

   مُرْتَدَاتَانِ

   ל"י

    

    

    

    

   תשיעי-9-٩

   יחיד (אני, אתה, הוא)

   אין

   ל"י

    

    

    

    

   תשיעי-9-٩

   יחידה (אני, את, היא)

   אין

   ל"י

    

    

    

    

   תשיעי-9-٩

   רבים (אנחנו, אתם, הם)

   אין

   ל"י

    

    

    

    

   תשיעי-9-٩

   רבות (אנחנו, אתן, הן)

   אין

   ל"י

    

    

    

    

   תשיעי-9-٩

   זוגיים

   אין

   ל"י

    

    

    

    

   תשיעי-9-٩

   זוגיות

   אין

   ל"י

   إِسْتَشْفَى

   ش

   ف

   ي

   עשירי-10-١٠

   יחיד (אני, אתה, הוא)

   مُسْتَشْفًى

   ל"י

   إِسْتَشْفَى

   ش

   ف

   ي

   עשירי-10-١٠

   יחידה (אני, את, היא)

   مُسْتَشْفَاةٌ

   ל"י

   إِسْتَشْفَى

   ش

   ف

   ي

   עשירי-10-١٠

   רבים (אנחנו, אתם, הם)

   مُسْتَشْفَوْنَ

   ל"י

   إِسْتَشْفَى

   ش

   ف

   ي

   עשירי-10-١٠

   רבות (אנחנו, אתן, הן)

   مُسْتَشْفَيَاتٌ

   ל"י

   إِسْتَشْفَى

   ش

   ف

   ي

   עשירי-10-١٠

   זוגיים

   مُسْتَشْفَيَانِ

   ל"י

   إِسْتَشْفَى

   ش

   ف

   ي

   עשירי-10-١٠

   זוגיות

   مُسْتَشْفَاتَانِ

 • ד) דוגמה 4 - ציווי זוגי, אתם נוכחים/אתן נוכחות - גזרת הכפולים - כל הבניינים
  • גזרה

   צורת יסוד 

   פ"א

   עי"ן

   למ"ד

   בניין

   הפועל

   כפולים  

   عَدَّ

   ع

   د

   د

   ראשון-1-١-עُ

   عُدَّا

   כפולים  

   حَدَّ

   ح

   د

   د

   ראשון-1-١-עِ

   حِدَّا

   כפולים  

   ظَلَّ

   ظ

   ل

   ل

   ראשון-1-١-עَ

   ظَلاَّ

   כפולים  

   سَبَّبَ

   س

   ب

   ب

   שני-2-٢

   سَبِّبَا

   כפולים  

   ضَادَّ

   ض

   د

   د

   שלישי-3-٣

   ضَادَّا

   כפולים  

   أَحَبَّ

   ح

   ب

   ب

   רביעי-4-٤

   أَحِبَّا

   כפולים  

   تَحَقَّقَ

   ح

   ق

   ق

   חמישי-5-٥

   تَحَقَّقَا

   כפולים  

   تَرَاصَّ

   ر

   ص

   ص

   שישי-6-٦

   تَرَاصَّا

   כפולים  

   إِنْصَبَّ

   ص

   ب

   ب

   שביעי-7-٧

   إِنْصَبَّا

   כפולים  

   إِعْتَزَّ

   ع

   ز

   ز

   שמיני-8-٨

   إِعْتَزَّا

   כפולים  

   إِزْرَقَّ

   ز

   ر

   ق

   תשיעי-9-٩

   إِزْرَقَّا

   כפולים  

   إِسْتَعَدَّ

   ع

   د

   د

   עשירי-10-١٠

   إِسْتَعِدَّا

 • ה) דוגמה 5 - בינוני פועל - כל הגזרות - בניין שמיני 8
  • גזרה

   צורת יסוד 

   פ"א

   עי"ן

   למ"ד

   גוף

   הפועל

   שלמים

   إِرْتَفَعَ

   ر

   ف

   ع

   יחיד (אני, אתה, הוא)

   مُرْتَفِعٌ

   שלמים

   إِرْتَفَعَ

   ر

   ف

   ع

   יחידה (אני, את, היא)

   مُرْتَفِعَةٌ

   שלמים

   إِرْتَفَعَ

   ر

   ف

   ع

   רבים (אנחנו, אתם, הם)

   مُرْتَفِعُونَ

   שלמים

   إِرْتَفَعَ

   ر

   ف

   ع

   רבות (אנחנו, אתן, הן)

   مُرْتَفِعَاتٌ

   שלמים

   إِرْتَفَعَ

   ر

   ف

   ع

   זוגיים

   مُرْتَفِعَانِ

   שלמים

   إِرْتَفَعَ

   ر

   ف

   ع

   זוגיות

   مُرْتَفِعَتَانِ

   כפולים

   إِعْتَزَّ

   ع

   ز

   ز

   יחיד (אני, אתה, הוא)

   مُعْتَزٌّ

   כפולים

   إِعْتَزَّ

   ع

   ز

   ز

   יחידה (אני, את, היא)

   مُعْتَزَّةٌ

   כפולים

   إِعْتَزَّ

   ع

   ز

   ز

   רבים (אנחנו, אתם, הם)

   مُعْتَزُّونَ

   כפולים

   إِعْتَزَّ

   ع

   ز

   ز

   רבות (אנחנו, אתן, הן)

   مُعْتَزَّاتٌ

   כפולים

   إِعْتَزَّ

   ع

   ز

   ز

   זוגיים

   مُعْتَزَّانِ

   כפולים

   إِعْتَزَّ

   ع

   ز

   ز

   זוגיות

   مُعْتَزَّتَانِ

   פ"ו

   إِتًّسَقَ

   و

   س

   ق

   יחיד (אני, אתה, הוא)

   مُتًّسِقٌ

   פ"ו

   إِتًّسَقَ

   و

   س

   ق

   יחידה (אני, את, היא)

   مُتًّسِقَةٌ

   פ"ו

   إِتًّسَقَ

   و

   س

   ق

   רבים (אנחנו, אתם, הם)

   مُتًّسِقُونَ

   פ"ו

   إِتًّسَقَ

   و

   س

   ق

   רבות (אנחנו, אתן, הן)

   مُتًّسِقَاتٌ

   פ"ו

   إِتًّسَقَ

   و

   س

   ق

   זוגיים

   مُتًّسِقَانِ

   פ"ו

   إِتًّسَقَ

   و

   س

   ق

   זוגיות

   مُتًّسِقَتَانِ

   פ"י

   إِتًّسَرَ

   ي

   س

   ر

   יחיד (אני, אתה, הוא)

   مُتًّسِرٌ

   פ"י

   إِتًّسَرَ

   ي

   س

   ر

   יחידה (אני, את, היא)

   مُتًّسِرَةٌ

   פ"י

   إِتًّسَرَ

   ي

   س

   ر

   רבים (אנחנו, אתם, הם)

   مُتًّسِرُونَ

   פ"י

   إِتًّسَرَ

   ي

   س

   ر

   רבות (אנחנו, אתן, הן)

   مُتًّسِرَاتٌ

   פ"י

   إِتًّسَرَ

   ي

   س

   ر

   זוגיים

   مُتًّسِرَانِ

   פ"י

   إِتًّسَرَ

   ي

   س

   ر

   זוגיות

   مُتًّسِرَتَانِ

   ע"ו

   إِحْتَاجَ

   ح

   و

   ج

   יחיד (אני, אתה, הוא)

   مُحْتَاجٌ

   ע"ו

   إِحْتَاجَ

   ح

   و

   ج

   יחידה (אני, את, היא)

   مُحْتَاجَةٌ

   ע"ו

   إِحْتَاجَ

   ح

   و

   ج

   רבים (אנחנו, אתם, הם)

   مُحْتَاجُونَ

   ע"ו

   إِحْتَاجَ

   ح

   و

   ج

   רבות (אנחנו, אתן, הן)

   مُحْتَاجَاتٌ

   ע"ו

   إِحْتَاجَ

   ح

   و

   ج

   זוגיים

   مُحْتَاجَانِ

   ע"ו

   إِحْتَاجَ

   ح

   و

   ج

   זוגיות

   مُحْتَاجَتَانِ

   ע"י

   أُخْتِيرَ

   خ

   ي

   ر

   יחיד (אני, אתה, הוא)

   مُخْتَارٌ

   ע"י

   أُخْتِيرَ

   خ

   ي

   ر

   יחידה (אני, את, היא)

   مُخْتَارَةٌ

   ע"י

   أُخْتِيرَ

   خ

   ي

   ر

   רבים (אנחנו, אתם, הם)

   مُخْتَارُونَ

   ע"י

   أُخْتِيرَ

   خ

   ي

   ر

   רבות (אנחנו, אתן, הן)

   مُخْتَارَاتٌ

   ע"י

   أُخْتِيرَ

   خ

   ي

   ر

   זוגיים

   مُخْتَارَانِ

   ע"י

   أُخْتِيرَ

   خ

   ي

   ر

   זוגיות

   مُخْتَارَتَانِ

   ל"ו

   إِرْتَجَى

   ر

   ج

   و

   יחיד (אני, אתה, הוא)

   مُرْتَجٍ

   ל"ו

   إِرْتَجَى

   ر

   ج

   و

   יחידה (אני, את, היא)

   مُرْتَجِيَةٌ

   ל"ו

   إِرْتَجَى

   ر

   ج

   و

   רבים (אנחנו, אתם, הם)

   مُرْتَجُونَ

   ל"ו

   إِرْتَجَى

   ر

   ج

   و

   רבות (אנחנו, אתן, הן)

   مُرْتَجِيَاتٌ

   ל"ו

   إِرْتَجَى

   ر

   ج

   و

   זוגיים

   مُرْتَجِيَانِ

   ל"ו

   إِرْتَجَى

   ر

   ج

   و

   זוגיות

   مُرْتَجِيَتَانِ

   ל"י

   إِرْتَدَى

   ر

   د

   ي

   יחיד (אני, אתה, הוא)

   مُرْتَدٍ

   ל"י

   إِرْتَدَى

   ر

   د

   ي

   יחידה (אני, את, היא)

   مُرْتَدِيَةٌ

   ל"י

   إِرْتَدَى

   ر

   د

   ي

   רבים (אנחנו, אתם, הם)

   مُرْتَدُونَ

   ל"י

   إِرْتَدَى

   ر

   د

   ي

   רבות (אנחנו, אתן, הן)

   مُرْتَدِيَاتٌ

   ל"י

   إِرْتَدَى

   ر

   د

   ي

   זוגיים

   مُرْتَدِيَانِ

   ל"י

   إِرْتَدَى

   ر

   د

   ي

   זוגיות

   مُرْتَدِيَتَانِ

 • ו) דוגמה 6 - אנחנו מדברים - עתיד מג'זום סביל - כל הגזרות - בניין שלישי 3
  • גזרה

   צורת יסוד 

   פ"א

   עי"ן

   למ"ד

   בניין

   זמן

    

   הפועל

   שלמים

   سَاعَدَ

   س

   ع

   د

   שלישי-3-٣

   עתיד

   מג'זום סביל

   نُسَاعَدْ

   כפולים

   ضَادَّ

   ض

   د

   د

   שלישי-3-٣

   עתיד

   מג'זום סביל

   نُضَادَّ / نُضَادَدْ

   פ"ו

   وَافَقَ

   و

   ف

   ق

   שלישי-3-٣

   עתיד

   מג'זום סביל

   نُوَافَقْ

   פ"י

   يَاسَرَ

   ي

   س

   ر

   שלישי-3-٣

   עתיד

   מג'זום סביל

   نُيَاسَرْ

   ע"ו

   جَاوَبَ

   ج

   و

   ب

   שלישי-3-٣

   עתיד

   מג'זום סביל

   نُجَاوَبْ

   ע"י

   بَايَعَ

   ب

   ي

   ع

   שלישי-3-٣

   עתיד

   מג'זום סביל

   نُبَايَعْ

   ל"ו

   دَاعَى

   د

   ع

   و

   שלישי-3-٣

   עתיד

   מג'זום סביל

   نُدَاعَ

   ל"י

   رَاعَى

   ر

   ع

   ي

   שלישי-3-٣

   עתיד

   מג'זום סביל

   نُرَاعَ

 • ז) דוגמה 7 - עבר סביל - כל הגזרות - בניין עשירי 10
  • <

   גזרה

   צורת יסוד 

   פ"א

   עי"ן

   למ"ד

   גוף 

   הפועל

   שלמים

   إِسْتَبْعَدَ

   ب

   ع

   د

    أَنا- אני מדבר

   أُسْتُبْعِدْتُ

   שלמים

   إِسْتَبْعَدَ

   ب

   ع

   د

    أَنْتَ – אתה נוכח

   أُسْتُبْعِدْتَ

   שלמים

   إِسْتَبْعَدَ

   ب

   ع

   د

    أَنْتِ – את נוכחת

   أُسْتُبْعِدْتِ

   שלמים

   إِسْتَبْعَدَ

   ب

   ع

   د

    هُوَ – הוא נסתר

   أُسْتُبْعِدَ

   שלמים

   إِسْتَبْعَدَ

   ب

   ع

   د

    هِيَ – היא נסתרת

   أُسْتُبْعِدَتْ

   שלמים

   إِسْتَبْعَدَ

   ب

   ع

   د

    نَحْنُ – אנחנו מדברים

   أُسْتُبْعِدْنَا

   שלמים

   إِسْتَبْعَدَ

   ب

   ع

   د

    أَنْتُمْ – אתם נוכחים

   أُسْتُبْعِدْتُمْ

   שלמים

   إِسْتَبْعَدَ

   ب

   ع

   د

    أَنْتُنَّ – אתן נוכחות

   أُسْتُبْعِدْتُنَّ

   שלמים

   إِسْتَبْعَدَ

   ب

   ع

   د

    هُمْ – הם נסתרים

   أُسْتُبْعِدُوا

   שלמים

   إِسْتَبْعَدَ

   ب

   ع

   د

    هُنَّ – הן נסתרות

   أُسْتُبْعِدْنَ

   שלמים

   إِسْتَبْعَدَ

   ب

   ع

   د

    أَنْتُمَا -זוגי – אתם/אתן נוכחים/ות

   أُسْتُبْعِدْتُمَا

   שלמים

   إِسْتَبْعَدَ

   ب

   ع

   د

    أَنْتُمَا -זוגי – הם נסתרים

   أُسْتُبْعِدَا

   שלמים

   إِسْتَبْعَدَ

   ب

   ع

   د

    هُمَا -זוגי – הן נסתרות

   أُسْتُبْعِدَتَا

   כפולים

   إِسْتَعَدَّ

   ع

   د

   د

    أَنا- אני מדבר

   أُسْتُعْدِدْتُ

   כפולים

   إِسْتَعَدَّ

   ع

   د

   د

    أَنْتَ – אתה נוכח

   أُسْتُعْدِدْتَ

   כפולים

   إِسْتَعَدَّ

   ع

   د

   د

    أَنْتِ – את נוכחת

   أُسْتُعْدِدْتِ

   כפולים

   إِسْتَعَدَّ

   ع

   د

   د

    هُوَ – הוא נסתר

   أُسْتُعِدَّ

   כפולים

   إِسْتَعَدَّ

   ع

   د

   د

    هِيَ – היא נסתרת

   أُسْتُعِدَّتْ

   כפולים

   إِسْتَعَدَّ

   ع

   د

   د

    نَحْنُ – אנחנו מדברים

   أُسْتُعْدِدْنَا

   כפולים

   إِسْتَعَدَّ

   ع

   د

   د

    أَنْتُمْ – אתם נוכחים

   أُسْتُعْدِدْتُمْ

   כפולים

   إِسْتَعَدَّ

   ع

   د

   د

    أَنْتُنَّ – אתן נוכחות

   أُسْتُعْدِدْتُنَّ

   כפולים

   إِسْتَعَدَّ

   ع

   د

   د

    هُمْ – הם נסתרים

   أُسْتُعِدُّوا

   כפולים

   إِسْتَعَدَّ

   ع

   د

   د

    هُنَّ – הן נסתרות

   أُسْتُعْدِدْنَ

   כפולים

   إِسْتَعَدَّ

   ع

   د

   د

    أَنْتُمَا -זוגי – אתם/אתן נוכחים/ות

   أُسْتُعْدِدْتُمَا

   כפולים

   إِسْتَعَدَّ

   ع

   د

   د

    أَنْتُمَا -זוגי – הם נסתרים

   أُسْتُعِدَّا

   כפולים

   إِسْتَعَدَّ

   ع

   د

   د

    هُمَا -זוגי – הן נסתרות

   أُسْتُعِدَّتَا

   פ"ו

   إِسْتَوْفَدَ

   و

   ف

   د

    أَنا- אני מדבר

   أُسْتُوفِدْتُ

   פ"ו

   إِسْتَوْفَدَ

   و

   ف

   د

    أَنْتَ – אתה נוכח

   أُسْتُوفِدْتَ

   פ"ו

   إِسْتَوْفَدَ

   و

   ف

   د

    أَنْتِ – את נוכחת

   أُسْتُوفِدْتِ

   פ"ו

   إِسْتَوْفَدَ

   و

   ف

   د

    هُوَ – הוא נסתר

   أُسْتُوفِدَ

   פ"ו

   إِسْتَوْفَدَ

   و

   ف

   د

    هِيَ – היא נסתרת

   أُسْتُوفِدَتْ

   פ"ו

   إِسْتَوْفَدَ

   و

   ف

   د

    نَحْنُ – אנחנו מדברים

   أُسْتُوفِدْنَا

   פ"ו

   إِسْتَوْفَدَ

   و

   ف

   د

    أَنْتُمْ – אתם נוכחים

   أُسْتُوفِدْتُمْ

   פ"ו

   إِسْتَوْفَدَ

   و

   ف

   د

    أَنْتُنَّ – אתן נוכחות

   أُسْتُوفِدْتُنَّ

   פ"ו

   إِسْتَوْفَدَ

   و

   ف

   د

    هُمْ – הם נסתרים

   أُسْتُوفِدُوا

   פ"ו

   إِسْتَوْفَدَ

   و

   ف

   د

    هُنَّ – הן נסתרות

   أُسْتُوفِدْنَ

   פ"ו

   إِسْتَوْفَدَ

   و

   ف

   د

    أَنْتُمَا -זוגי – הם/הן נוכחים/ות

   أُسْتُوفِدْتُمَا

   פ"ו

   إِسْتَوْفَدَ

   و

   ف

   د

    أَنْتُمَا -זוגי – הם נסתרים

   أُسْتُوفِدَا

   פ"ו

   إِسْتَوْفَدَ

   و

   ف

   د

    هُمَا -זוגי – הן נסתרות

   أُسْتُوفِدَتَا

   פ"י

   إِسْتَيْبَسَ

   ي

   ب

   س

    أَنا- אני מדבר

   أُسْتُوبِسْتُ

   פ"י

   إِسْتَيْبَسَ

   ي

   ب

   س

    أَنْتَ – אתה נוכח

   أُسْتُوبِسْتَ

   פ"י

   إِسْتَيْبَسَ

   ي

   ب

   س

    أَنْتِ – את נוכחת

   أُسْتُوبِسْتِ

   פ"י

   إِسْتَيْبَسَ

   ي

   ب

   س

    هُوَ – הוא נסתר

   أُسْتُوبِسَ

   פ"י

   إِسْتَيْبَسَ

   ي

   ب

   س

    هِيَ – היא נסתרת

   أُسْتُوبِسَتْ

   פ"י

   إِسْتَيْبَسَ

   ي

   ب

   س

    نَحْنُ – אנחנו מדברים

   أُسْتُوبِسْنَا

   פ"י

   إِسْتَيْبَسَ

   ي

   ب

   س

    أَنْتُمْ – אתם נוכחים

   أُسْتُوبِسْتُمْ

   פ"י

   إِسْتَيْبَسَ

   ي

   ب

   س

    أَنْتُنَّ – אתן נוכחות

   أُسْتُوبِسْتُنَّ

   פ"י

   إِسْتَيْبَسَ

   ي

   ب

   س

    هُمْ – הם נסתרים

   أُسْتُوبِسُوا

   פ"י

   إِسْتَيْبَسَ

   ي

   ب

   س

    هُنَّ – הן נסתרות

   أُسْتُوبِسْنَ

   פ"י

   إِسْتَيْبَسَ

   ي

   ب

   س

    أَنْتُمَا -זוגי – הם/הן נוכחים/ות

   أُسْتُوبِسْتُمَا

   פ"י

   إِسْتَيْبَسَ

   ي

   ب

   س

    أَنْتُمَا -זוגי – הם נסתרים

   أُسْتُوبِسَا

   פ"י

   إِسْتَيْبَسَ

   ي

   ب

   س

    هُمَا -זוגי – הן נסתרות

   أُسْتُوبِسَتَا

   ע"ו

   إِسْتَشَارَ

   ش

   و

   ر

    أَنا- אני מדבר

   أُسْتُشِرْتُ

   ע"ו

   إِسْتَشَارَ

   ش

   و

   ر

    أَنْتَ – אתה נוכח

   أُسْتُشِرْتَ

   ע"ו

   إِسْتَشَارَ

   ش

   و

   ر

    أَنْتِ – את נוכחת

   أُسْتُشِرْتِ

   ע"ו

   إِسْتَشَارَ

   ش

   و

   ر

    هُوَ – הוא נסתר

   أُسْتُشِيرَ

   ע"ו

   إِسْتَشَارَ

   ش

   و

   ر

    هِيَ – היא נסתרת

   أُسْتُشِيرَتْ

   ע"ו

   إِسْتَشَارَ

   ش

   و

   ر

    نَحْنُ – אנחנו מדברים

   أُسْتُشِرْنَا

   ע"ו

   إِسْتَشَارَ

   ش

   و

   ر

    أَنْتُمْ – אתם נוכחים

   أُسْتُشِرْتُمْ

   ע"ו

   إِسْتَشَارَ

   ش

   و

   ر

    أَنْتُنَّ – אתן נוכחות

   أُسْتُشِرْتُنَّ

   ע"ו

   إِسْتَشَارَ

   ش

   و

   ر

    هُمْ – הם נסתרים

   أُسْتُشِيرُوا

   ע"ו

   إِسْتَشَارَ

   ش

   و

   ر

    هُنَّ – הן נסתרות

   أُسْتُشِرْنَ

   ע"ו

   إِسْتَشَارَ

   ش

   و

   ر

    أَنْتُمَا -זוגי – אתם/אתן נוכחים/ות

   أُسْتُشِرْتُمَا

   ע"ו

   إِسْتَشَارَ

   ش

   و

   ر

    أَنْتُمَا -זוגי – הם נסתרים

   أُسْتُشِيرَا

   ע"ו

   إِسْتَشَارَ

   ش

   و

   ر

    هُمَا -זוגי – הן נסתרות

   أُسْتُشِرَتَا

   ע"י

   إِسْتَقَالَ

   ق

   ي

   ل

    أَنا- אני מדבר

   أُسْتُقِلْتُ

   ע"י

   إِسْتَقَالَ

   ق

   ي

   ل

    أَنْتَ – אתה נוכח

   أُسْتُقِلْتَ

   ע"י

   إِسْتَقَالَ

   ق

   ي

   ل

    أَنْتِ – את נוכחת

   أُسْتُقِلْتِ

   ע"י

   إِسْتَقَالَ

   ق

   ي

   ل

    هُوَ – הוא נסתר

   أُسْتُقِيلَ

   ע"י

   إِسْتَقَالَ

   ق

   ي

   ل

    هِيَ – היא נסתרת

   أُسْتُقِيلَتْ

   ע"י

   إِسْتَقَالَ

   ق

   ي

   ل

    نَحْنُ – אנחנו מדברים