כללים לפתרון אי שוויונות ממעלה ראשונה

פתרון אי שוויונות ממעלה ראשונה

 מצורפת טבלה המסכמת את המקרים הבסיסיים של פתרון אי שוויונות ממעלה ראשונה. עבור כל שני ביטויים, ניתן הפתרון עבור שילוב ביניהם באמצעות (מערכת) "או" ושילוב ביניהם באמצעות "גם". כדי לאמת את הפתרונות, אפשר לצייר על ציר המספרים את הטווחים הנתונים.