י) חלוקה לוגית של האותיות בערבית/ ניצה בינדר

 

טבלת אותיות – חלוקה לוגית – אופן כתיבת אותיות: אמצעית/תחילית/סופית –  ניצה בינדר

סימן

שם

תחילית

אמצעית

סופית

האות

אחרי

אחרי

אחרי

אחרי

אות,

אות

אות,

אות

שאינה

מתחברת

שאינה

מתחברת

מתחברת

שמאלה

מתחברת

שמאלה

שמאלה

שמאלה

(= תחילית)

ا

אלף

أَب

[כמו תחילית]

[כמו תחילית]

ب

בא

بَاحِث

[כמו תחילית]

أَب = ذَهَبَ

ت

תא

تَاجِر

[כמו תחילית]

مُؤَسَّسَات = بِنْت

ث

ת'א

ثَامِن

[כמו תחילית]

بُحُوث = بَحْث

ج

ג'ים

جَار

تَاجِر

شَجَّعَ

بُرْج

عَالَجَ

ح

חא

حَاذِق

صَاحِب

شَحَنَ

مَلاَّح

مِلْح

خ

ח'א

خَاصّ

أَخَذَ

مَخْزَن

فِرَاخ

بَخّ

د

דאל

دَار

[כמו תחילית]

[כמו תחילית]

ذ

ד'אל

ذَهَبَ

[כמו תחילית]

[כמו תחילית]

ر

רא

رَبَطَ

[כמו תחילית]

[כמו תחילית]

ز

זאי

زَارَ

[כמו תחילית]

[כמו תחילית]

س

סין

سُلْطَة

[כמו תחילית]

لَبِسَ = نَاس 

ش

שין

شَحَنَ

[כמו תחילית]

حُرْش = عَطِش

ص

צאד

صَاحِب

[כמו תחילית]

حَرَصَ = جَصّ

ض

צ'אד

ضَمِير

[כמו תחילית]

مَرِضَ = مَرِيض

ط

טא

طَاقِم

[כמו תחילית]

نَشَاط = رَبَطَ

ظ

ט'א

ظَهَرَ

[כמו תחילית]

إِحْتِفَاظ = مُحَافِظ

ع

עין

عَلاَمَة

شَجَاعَة

فِعْل

دِفَاع

وَاسِع

غ

ע'ין

غُرْفَة

رَغْمَ

مُغَامَرَة

فَرِغَ

بَلَغَ

ف

פא

فَرْق

[כמו תחילית]

طَرَف = مَوْقِف

ق

קאף

قَرْيَة

[כמו תחילית]

فَرْق = رَفِيق

ك

כאף

كَاتِب

[כמו תחילית]

مَلاَك = مَلِك

ل

לאם

لَحْظَة

[כמו תחילית]

إِسْتِقْبَال = إِسْتَقْبَلَ

م

מים

مَخْزَن

عَلاَمَة

ضَمِير

يَوْم

وَشْم

ن

נון

نَار

[כמו תחילית]

مَخْزَن = شَحَنَ

هـ

הא

هَبَطَ

ذَهَبَ

مِهْنَة

كَرِهَ

نَبَّهَ

و

ואו

وَرْد

[כמו תחילית]

[כמו תחילית]

ي

יא

يَوْم

[כמו תחילית]

رَأْي = شُرْطِيّ

סימן

שם

תחילית

אמצעית

סופית

האות

אחרי אות,

אחרי אות

אחרי אות,

אחרי אות

שאינה

מתחברת

שאינה מתחברת

מתחברת שמאלה

מתחברת

שמאלה

שמאלה

שמאלה

(= תחילית)

ة

תא מרבוטה (תא קשורה)

مناورة

سلطة

أ

המזה על כורסי אליף

أكل

يرأس

يسأل

يبدأ

يظمأ

ؤُ

המזה על כורסי ואו

رؤُوس

مسؤُول

تبوؤُ

بطؤُ

ئ

המזה על כורסי יא

سائق

إستئناف

هادئ

ملئ

ء

המזה

مروء ة

مساء

ى

אליף מקצורה

أغرى

بنى

הערות לטבלה:

1.    ל-6 אותיות יש צורה אחת בכל מקום, שבו הן נמצאות ("דוד ארז" –  האותיות שאינן מתחברות שמאלה).

2.    ל-15 אותיות יש שתי צורות: רגילה וסופית: .

3.    ל-7 אותיות יש 4 צורות כתיב.

4.    כאשר כותבים אות המתחברת שמאלה, חייבים להגיע מהנקודה המסיימת את האות אל הנקודה, שבה מתחילה האות הבאה אחריה.

5.    ההַמְזַה נכתבת מעל האות אַלִף אם ניקודה    או –ُ , אולם אם ניקודה –ِ , היא נכתבת מתחתיה.

6.    הַמְזַה על כֻּרְסִי יַא: נכתבת על האות  ي, אך ללא הניקוד הדיאקריטי של האות ي.

7.    הַמְזַה בודדת: נכתבת תמיד בודדת. אי-אפשר להתחבר אליה (במקרה של אות מתחברת שמאלה), והיא איננה מתחברת.    

8.  אַלִף מַקְצוּרַה: נכתבת בדיוק כמו האות  ي סופית, אך ללא הניקוד הדיאקריטי של האות ي.

9.  בכל מקרה, שבו מופיעה הַמְזַה, היא מבוטאת כמו האות אלף, בלי קשר לכֻּרְסִי, שעליו היא יושבת.

*   חשוב לציין כי בכתב יד רואים טוב יותר את ההבדלים לגבי אופן כתיבת האותיות.      למשל, האות "מים", כאשר מופיעה במילה כאות אמצעית אחרי אות מתחברת שמאלה,

     נכתבת מתחת לשורה, מה שלא בא לידי ביטוי בתצוגת האות כאשר היא מוקלדת בטבלה.