ירושלים – חלק י' – שירים, פתגמים וקטעים על ירושלים