ירושלים – חלק ט' – סיפורים, סרטים, מדרשים ואגדות על ירושלים