יפה רוטשטיין – חומרי לימוד בערבית לחטיבת הביניים ולחטיבה העליונה