יא) טבלת חלוקה לוגית של האותיות – הדגמה מלאה

סימן

שם

תחילית

אמצעית

סופית

האות

אחרי אות,

אחרי אות

אחרי אות,

אחרי אות

שאינה

מתחברת

שאינה מתחברת

מתחברת שמאלה

מתחברת

שמאלה

שמאלה

שמאלה

(= תחילית)

ا

אלף

أب

واجب

تاجر

برأ

مزايا

ب

בא

باحث

ربط

لبس

أب 

ذهب

ت

תא

تاجر

كاتب

ستار

مؤسسات 

بنت

ث

ת'א

ثامن

وثيق

عثر

بحوث 

بحث

ج

ג'ים

جار

تاجر

شجع

برج

عالج

ح

חא

حاذق

صاحب

شحن

ملاح

ملح

خ

ח'א

خاص

أخذ

مخزن

فراخ

بخ

د

דאל

دار

وداع

مداحل

ورد

ولد

ذ

ד'אל

ذهب

إذاعة

مذهب

ماخوذ

اخذ

ر

רא

ربط

ورد

مركز

نار

بشر

ز

זאי

زار

وزن

مزايا

بارز

تمييز

س

סין

سلطة

وسيع

فسر

ناس 

لبس

ش

שין

شحن

وشم

مشاوير

حرش 

عطش

ص

צאד

صاحب

وصل

مصادر

حرص 

جص

ض

צ'אד

ضمير

وضع

حضارة

مرض 

مريض

ط

טא

طاقم

وطن

مطلب

نشاط 

ربط

ظ

ט'א

ظهر

وظيفة

مظاهرة

إحتفاظ 

محافظ

ع

עין

علامة

شجاعة

فعل

دفاع

واسع

غ

ע'ין

غرفة

رغم

مغامرة

فرغ

بلغ

ف

פא

فرق

وفد

كفالة

طرف 

موقف

ق

קאף

قرية

فرقة

مقابل

فرق  

رفِيق

ك

כאף

كاتب

تأكيد

مكالمة

ملاك

ملك

ل

לאם

لحظة

تأليف

ملاح

إستقبال 

إِستقبل

م

מים

مخزن

علامة

ضمير

يوم

وشم

ن

נון

نار

إنتحب

مناورة

مخزن  

شحن

هـ

הא

هبط

ذهب

مهنة

كره

نبه

و

ואו

ورد

رواق

موجز

هاو

نحو

ي

יא

يوم

مزايا

ميزة

رأْي  

شرطِي