ט) אותיות ערביות וניקוד ערבי במקלדת

טבלה בסיסית של אותיות:

 

סימן

שם

האות

מקלדת עברית

מקלדת לועזית

 

 

 

 

ا

אלף

י

H

ب

בא

כ

F

ت

תא

ח

J

ث

ת'א

ק

E

ج

ג'ים

]

]

ح

חא

פ

P

خ

ח'א

ם

O

د

דאל

[

[

ذ

ד'אל

~

~

ر

רא

ה

V

ز

זאי

ץ

< 

س

סין

ד

S

ش

שין

ש

A

ص

צאד

י

H

ض

צ'אד

/

Q

ط

טא

"

"

ظ

ט'א

?

?

ع

עין

ו

U

غ

ע'ין

ט

Y

ف

פא

א

T

ق

קאף

ר

R

ك

כאף

ף

:

ل

לאם

ע

G

م

מים

ך

L

ن

נון

ל

K

هـ

הא

ן

I

و

ואו

ת

> 

ي

יא

ג

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ניקוד בערבית:

ניקוד

שם

הניקוד

מקלדת עברית

מקלדת לועזית

מקלדת ערבית

 

 

 

 

 

פתחה (פתח)

SHIFT+/

SHIFT+Q

SHIFT+ض

כסרה (חיריק)

SHIFTש+

SHIFT+A

SHIFTش+

צ'מה (קובוץ)

SHIFTק+

SHIFT+E

SHIFTث+

סוכון(שווא נח)

SHIFTס+

SHIFT+X

SHIFTء+

שדה (דגש חזק)

SHIFT+~

SHIFT+~

SHIFT+~

תנוין פתחה

SHIFT'+

SHIFT+W

SHIFTص+

תנוין כסרה

SHIFTד+

SHIFT+S

SHIFTس+

תנוין צ'מה

SHIFTר+

SHIFT+R

SHIFTق+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

סימני ניקוד מיוחדים:

 

סימן

שם

האות

מקלדת עברית

מקלדת לועזית

 

 

 

 

أ

המזה על כורסי אלף

י+SHIFT

SHIFT+H

إ

המזה על כורסי אלף

ט+SHIFT

SHIFT+Y

آ

אלף ממדודה

מ+SHIFT

N+SHIFT

ى

אלף מקצורה

מ

N

ة

תא מרבוטה

צ

M

لا

לאם+אלף

נ

B

لأ

לאם+אלף

ע+SHIFT

G+SHIFT

لإ

לאם+אלף

א+SHIFT

T+SHIFT

ء

המזה בודדת

ס

X