טבלת שורשים ראשית

 

שרשי פעלים במשקלי הבניין הראשון בחתך גזרתי

משקל בעבר

משקל בעתיד

שלמים

כפולים

פ"ו

פ"י

ע"ו

ע"י

ל"ו

ל"י

פ' המזה

ע' המזה

ל' המזה

فَعَلَ

يَفْعُلُ

كتب

ردد

 

يمن

سوق

 

دعو

 

أمل

 

خبأ

فَعَلَ

يَفْعَلُ

قطع

ملل

وهب

يفع

 

 

 

سعي

أبي

سأل

بدأ

فَعَلَ

يَفْعِلُ

حمل

فرر

وصف

يمن

 

بيع

 

بني

أسر

 

 

فَعِلَ

يَفْعَلُ

فهم

مسس

ورم

يبس

خوف

هيب

سخي

نسي

أذن

بأس

خطأ

فَعِلَ

يَفْعِلُ

 

 

وثق

 

 

 

 

 

 

 

 

فَعُلَ

يَفْعُلُ

قرب

 

وبل

يسر

 

 

سخو

 

أدب

بأس

بطأ