ח) דוגמה 8 – מצדרים (שמות פעולה) – כל הגזרות – בניין רביעי 4

גזרה

צורת יסוד 

פ"א

עי"ן

למ"ד

בניין

הפועל

שלמים

أَبْعَدَ

ب

ع

د

רביעי-4-٤

إِبْعَادٌ

כפולים

أَحَبَّ

ح

ب

ب

רביעי-4-٤

إِحْبَابٌ

פ"ו

أَوْدَعَ

و

د

ع

רביעי-4-٤

إيدَاعٌ

פ"י

أَيْفَعَ

ي

ف

ع

רביעי-4-٤

إيفَاعٌ

ע"ו

أَرَادَ

ر

و

د

רביעי-4-٤

إِرَادَةٌ

ע"י

أَبَادَ

ب

ي

د

רביעי-4-٤

إِبَادَةٌ

ל"ו

أَدْلَى

د

ل

و

רביעי-4-٤

إِدْلاَﺀٌ

ל"י

أَجْرَى

ج

ر

ي

רביעי-4-٤

إِجْرَاﺀٌ