חישוב הזווית בין מחוגי השעון – חישובים והדגמה באמצעות אקסל EXCEL

חישוב הזווית הנוצרת בין מחוגי השעון מצורפים צילומי מסך של אפליקציית אקסל המאפשרת להזין את הזווית הרצויה בין 00 ל-1800 ולקבל את כל השעות בהן מחוגי השעון יוצרים זווית זו. פרמטר נוסף אשר ניתן לשליטה הוא מידת הסטייה מהזווית, לפי השיטה העשרונית (ולא לפי חישוב המעלות), עד לרמה של מאית. מובן שככל שהסטייה גדולה יותר, מתקבלות זוויות רבות יותר כתוצאות אפשריות.

דוגמה 1: מתי מחוגי השעון יוצרים זווית בת 900   ? מתקבלות שתי תוצאות בשעות 03:00:00 ו-09:00:00.

דוגמה 2: מתי מחוגי השעון יוצרים זווית בת 900  עם סטייה מותרת של 0.01 לכל כיוון, קרי הזווית המבוקשת בין 89.99 לבין 90.01  ? מתקבלות 6 תוצאות המכילות גם את שתי התוצאות שבדוגמה 1.

דוגמה 3: מתי מחוגי השעון יוצרים זווית בת 900  עם סטייה מותרת של 0.05 לכל כיוון ?  הפעם הסטייה גדלה משמעותית, ולכן התקבלו 24 תוצאות.

דוגמה 4: מתי מחוגי השעון יוצרים זווית בת 900  עם סטייה מותרת של 0.1 לכל כיוון ?

כאן מאפשרים סטייה  גדולה אף יותר מאשר בדוגמה 3, ולכן התקבלו 50 תוצאות.

צילום המסך המצורף מתאר את נקודת העצירה לאחר סריקת 62% מהאפשרויות.

דוגמה 5: כאן מסמנים Vבתיבה "הרצת נתונים" כדי לצפות בהרצת השעון ומעבר על כל שעה, דקה ושנייה במהלך 12 שעות של השעון האנלוגי.

מתי מחוגי השעון יוצרים זווית בת 270  עם סטייה מותרת של 0.02 לכל כיוון ? עצרנו את התהליך לאחר סריקת 49% מהאפשרויות. התקבלו 5 תוצאות עד למצב זה, כשהתוצאה החמישית היא השעה 05:33:49 שיוצרת זווית בגודל 27.008 (לפי השיטה העשרונית).