חג החנוכה – חלק ב' – דפי עבודה ופעילויות לכל הכיתות