חג החנוכה – חלק א' – היסטוריה, מנהגים, הלכות חג החנוכה, יצירה, שעשועונים ועוד