זוג ריבועי קסם של מספרים ראשוניים תאומים

 

239

17

191

101

149

197

107

281

59

                                                                       

241

19

193

103

151

199

109

283

61