ו) דוגמה 6 – אנחנו מדברים – עתיד מג'זום סביל – כל הגזרות – בניין שלישי 3

גזרה

צורת יסוד 

פ"א

עי"ן

למ"ד

בניין

זמן

הפועל

שלמים

سَاعَدَ

س

ع

د

שלישי-3-٣

עתיד

מג'זום סביל

نُسَاعَدْ

כפולים

ضَادَّ

ض

د

د

שלישי-3-٣

עתיד

מג'זום סביל

نُضَادَّ / نُضَادَدْ

פ"ו

وَافَقَ

و

ف

ق

שלישי-3-٣

עתיד

מג'זום סביל

نُوَافَقْ

פ"י

يَاسَرَ

ي

س

ر

שלישי-3-٣

עתיד

מג'זום סביל

نُيَاسَرْ

ע"ו

جَاوَبَ

ج

و

ب

שלישי-3-٣

עתיד

מג'זום סביל

نُجَاوَبْ

ע"י

بَايَعَ

ب

ي

ع

שלישי-3-٣

עתיד

מג'זום סביל

نُبَايَعْ

ל"ו

دَاعَى

د

ع

و

שלישי-3-٣

עתיד

מג'זום סביל

نُدَاعَ

ל"י

رَاعَى

ر

ع

ي

שלישי-3-٣

עתיד

מג'זום סביל

نُرَاعَ