ה) דוגמה 5 – בינוני פועל – כל הגזרות – בניין שמיני 8

גזרה

צורת יסוד 

פ"א

עי"ן

למ"ד

גוף

הפועל

שלמים

إِرْتَفَعَ

ر

ف

ع

יחיד (אני, אתה, הוא)

مُرْتَفِعٌ

שלמים

إِرْتَفَعَ

ر

ف

ع

יחידה (אני, את, היא)

مُرْتَفِعَةٌ

שלמים

إِرْتَفَعَ

ر

ف

ع

רבים (אנחנו, אתם, הם)

مُرْتَفِعُونَ

שלמים

إِرْتَفَعَ

ر

ف

ع

רבות (אנחנו, אתן, הן)

مُرْتَفِعَاتٌ

שלמים

إِرْتَفَعَ

ر

ف

ع

זוגיים

مُرْتَفِعَانِ

שלמים

إِرْتَفَعَ

ر

ف

ع

זוגיות

مُرْتَفِعَتَانِ

כפולים

إِعْتَزَّ

ع

ز

ز

יחיד (אני, אתה, הוא)

مُعْتَزٌّ

כפולים

إِعْتَزَّ

ع

ز

ز

יחידה (אני, את, היא)

مُعْتَزَّةٌ

כפולים

إِعْتَزَّ

ع

ز

ز

רבים (אנחנו, אתם, הם)

مُعْتَزُّونَ

כפולים

إِعْتَزَّ

ع

ز

ز

רבות (אנחנו, אתן, הן)

مُعْتَزَّاتٌ

כפולים

إِعْتَزَّ

ع

ز

ز

זוגיים

مُعْتَزَّانِ

כפולים

إِعْتَزَّ

ع

ز

ز

זוגיות

مُعْتَزَّتَانِ

פ"ו

إِتًّسَقَ

و

س

ق

יחיד (אני, אתה, הוא)

مُتًّسِقٌ

פ"ו

إِتًّسَقَ

و

س

ق

יחידה (אני, את, היא)

مُتًّسِقَةٌ

פ"ו

إِتًّسَقَ

و

س

ق

רבים (אנחנו, אתם, הם)

مُتًّسِقُونَ

פ"ו

إِتًّسَقَ

و

س

ق

רבות (אנחנו, אתן, הן)

مُتًّسِقَاتٌ

פ"ו

إِتًّسَقَ

و

س

ق

זוגיים

مُتًّسِقَانِ

פ"ו

إِتًّسَقَ

و

س

ق

זוגיות

مُتًّسِقَتَانِ

פ"י

إِتًّسَرَ

ي

س

ر

יחיד (אני, אתה, הוא)

مُتًّسِرٌ

פ"י

إِتًّسَرَ

ي

س

ر

יחידה (אני, את, היא)

مُتًّسِرَةٌ

פ"י

إِتًّسَرَ

ي

س

ر

רבים (אנחנו, אתם, הם)

مُتًّسِرُونَ

פ"י

إِتًّسَرَ

ي

س

ر

רבות (אנחנו, אתן, הן)

مُتًّسِرَاتٌ

פ"י

إِتًّسَرَ

ي

س

ر

זוגיים

مُتًّسِرَانِ

פ"י

إِتًّسَرَ

ي

س

ر

זוגיות

مُتًّسِرَتَانِ

ע"ו

إِحْتَاجَ

ح

و

ج

יחיד (אני, אתה, הוא)

مُحْتَاجٌ

ע"ו

إِحْتَاجَ

ح

و

ج

יחידה (אני, את, היא)

مُحْتَاجَةٌ

ע"ו

إِحْتَاجَ

ح

و

ج

רבים (אנחנו, אתם, הם)

مُحْتَاجُونَ

ע"ו

إِحْتَاجَ

ح

و

ج

רבות (אנחנו, אתן, הן)

مُحْتَاجَاتٌ

ע"ו

إِحْتَاجَ

ح

و

ج

זוגיים

مُحْتَاجَانِ

ע"ו

إِحْتَاجَ

ح

و

ج

זוגיות

مُحْتَاجَتَانِ

ע"י

أُخْتِيرَ

خ

ي

ر

יחיד (אני, אתה, הוא)

مُخْتَارٌ

ע"י

أُخْتِيرَ

خ

ي

ر

יחידה (אני, את, היא)

مُخْتَارَةٌ

ע"י

أُخْتِيرَ

خ

ي

ر

רבים (אנחנו, אתם, הם)

مُخْتَارُونَ

ע"י

أُخْتِيرَ

خ

ي

ر

רבות (אנחנו, אתן, הן)

مُخْتَارَاتٌ

ע"י

أُخْتِيرَ

خ

ي

ر

זוגיים

مُخْتَارَانِ

ע"י

أُخْتِيرَ

خ

ي

ر

זוגיות

مُخْتَارَتَانِ

ל"ו

إِرْتَجَى

ر

ج

و

יחיד (אני, אתה, הוא)

مُرْتَجٍ

ל"ו

إِرْتَجَى

ر

ج

و

יחידה (אני, את, היא)

مُرْتَجِيَةٌ

ל"ו

إِرْتَجَى

ر

ج

و

רבים (אנחנו, אתם, הם)

مُرْتَجُونَ

ל"ו

إِرْتَجَى

ر

ج

و

רבות (אנחנו, אתן, הן)

مُرْتَجِيَاتٌ

ל"ו

إِرْتَجَى

ر

ج

و

זוגיים

مُرْتَجِيَانِ

ל"ו

إِرْتَجَى

ر

ج

و

זוגיות

مُرْتَجِيَتَانِ

ל"י

إِرْتَدَى

ر

د

ي

יחיד (אני, אתה, הוא)

مُرْتَدٍ

ל"י

إِرْتَدَى

ر

د

ي

יחידה (אני, את, היא)

مُرْتَدِيَةٌ

ל"י

إِرْتَدَى

ر

د

ي

רבים (אנחנו, אתם, הם)

مُرْتَدُونَ

ל"י

إِرْتَدَى

ر

د

ي

רבות (אנחנו, אתן, הן)

مُرْتَدِيَاتٌ

ל"י

إِرْتَدَى

ر

د

ي

זוגיים

مُرْتَدِيَانِ

ל"י

إِرْتَدَى

ر

د

ي

זוגיות

مُرْتَدِيَتَانِ