הרב שאול ישראלי זצ"ל -דמות מופת של החמ"ד לשנת תשע"ה