הרב מאיר יהודה גץ זצ"ל – דמות מופת בחמ"ד לשנת תשע"ח