הראשון לציון והרב הראשי הרב יצחק ניסים- דמות מופת בחמ"ד לשנת תש"פ