הנחיות ודגשים חשובים לניווט בעמוד

1. המשפטים ממוינים לפי נושאים, וליד כל משפט מופיע המספר כפי שניתן ברשימה המקורית של משרד החינוך.

2. רק המשפטים המסומנים בצבע רקע צהוב או בצבע רקע תכול הם הם המשפטים שניתן להשתמש בהם ללא צורך להוכיחם. 3. בחלק קטן מהשרטוטים הודגשו רק הנתונים החשובים לפי המשפט, על מנת למנוע עומס מידע.
4. העמוד נראה במיטבו בגלישה דרך גוגל כרום. 5. רוב תודות לאיציק גולדרר על הערותיו המועילות ועל התרומה להצגה התקינה והנאותה של המשפטים והשרטוטים הנלווים להם.