הנדסת המישור – טבלת סיכום תכונות המרובעים

   

    תכונה     /     צורה מקבילית מלבן מעוין ריבוע דלתון טרפז שו"ש טרפז
שוויון צלעות צלעות נגדיות שוות צלעות נגדיות שוות כל הצלעות שוות כל הצלעות שוות שני זוגות של שתי צלעות סמוכות בלבד שוקיים שוות
שוויון זוויות זוויות נגדיות שוות כל הזוויות שוות 90 זוויות נגדיות שוות כל הזוויות שוות 90 רק זוג אחד של זוויות צדדיות שוות זוויות הבסיס שוות
צלעות מקבילות צלעות נגדיות מקבילות צלעות נגדיות מקבילות צלעות נגדיות מקבילות צלעות נגדיות מקבילות הבסיסים מקבילים הבסיסים מקבילים
אלכסונים שווים לא כן לא כן לא כן לא
אלכסונים נחצים כן כן כן כן האלכסון הראשי חוצה את המשני לא לא
אלכסונים מאונכים זה לזה לא לא כן כן כן לא לא
האלכסונים חוצים את הזוויות לא לא כן כן האלכסון הראשי חוצה את הזוויות לא לא
המשולשים שיוצרים האלכסונים אין אפיון משולשים שווי שוקיים משולשים ישרי זווית משולשים ישרי זווית ושווי שוקיים משולשים ישרי זווית רק שני משולשים שווי שוקיים אין אפיון