היסטוריה, ציונות, אזרחות, גאוגרפיה ומולדת – מדור ראשי