הטיות קוגניטיביות, כשלים לוגיים, היוריסטיקות חשיבה וכללי היסק