ההפניות בפירוש הרשב"ם לתורה: הפניות יוצאות ונכנסות ומדדים סטטיסטיים ——— ***** דף ראשי *****

   

ספר "דייקות מרבנו שמואל" – מהדורה ביקורתית עם מבוא ותוכן עניינים מפורט, מאת ד"ר רונאלה מרדלר, בהוצאת המרכז ללימודים מתקדמים במדעי היהדות, המכון למדעי היהדות, האוניברסיטה העברית בירושלים, ירושלים תש"ס