הגדרה: מהו ריבוע קסם?

הגדרת ריבוע הקסם:

ריבוע הקסם הוא ריבוע משובץ המכיל מספרים המוצבים בטורים ובשורות, והוא מקיים את הדרישות הבאות:

א) כל המספרים שונים זה מזה. ב) סכום המספרים אחיד בכל שורה, בכל טור ובכל אחד משני האלכסונים. סכום זה נקרא סכום הקסם של הריבוע, או במונח שגור יותר –הקבוע של ריבוע הקסם. הוא מסומן בדרך כלל באות S.

 

אלו הן התכונות הבסיסיות של כל ריבוע קסם רגיל. לעתים יתווספו אליהן כמה תכונות קסם נוספות.

מספר המשבצות בכל צלע של הריבוע נקרא סדר הריבוע.   הוא יסומן בדרך כלל באות  n. אם למשל, צלע הריבוע מורכבת משלוש משבצות, אזי הוא ייקרא ריבוע קסם מסדר 3 ; ואם הצלע היא בת 4 משבצות, הוא ייקרא ריבוע קסם מסדר 4, וכן הלאה.

אם תשעת המספרים בריבוע קסם מסדר 3, למשל, הם תשעת המספרים הטבעיים הראשונים, אזי הוא ייקרא ריבוע קסם סטנדרטי (או רגיל) מסדר 3.