ד) דוגמה 4 – ציווי זוגי, אתם נוכחים/אתן נוכחות – גזרת הכפולים – כל הבניינים

גזרה

צורת יסוד 

פ"א

עי"ן

למ"ד

בניין

הפועל

כפולים  

عَدَّ

ع

د

د

ראשון-1-١-עُ

عُدَّا

כפולים  

حَدَّ

ح

د

د

ראשון-1-١-עِ

حِدَّا

כפולים  

ظَلَّ

ظ

ل

ل

ראשון-1-١-עَ

ظَلاَّ

כפולים  

سَبَّبَ

س

ب

ب

שני-2-٢

سَبِّبَا

כפולים  

ضَادَّ

ض

د

د

שלישי-3-٣

ضَادَّا

כפולים  

أَحَبَّ

ح

ب

ب

רביעי-4-٤

أَحِبَّا

כפולים  

تَحَقَّقَ

ح

ق

ق

חמישי-5-٥

تَحَقَّقَا

כפולים  

تَرَاصَّ

ر

ص

ص

שישי-6-٦

تَرَاصَّا

כפולים  

إِنْصَبَّ

ص

ب

ب

שביעי-7-٧

إِنْصَبَّا

כפולים  

إِعْتَزَّ

ع

ز

ز

שמיני-8-٨

إِعْتَزَّا

כפולים  

إِزْرَقَّ

ز

ر

ق

תשיעי-9-٩

إِزْرَقَّا

כפולים  

إِسْتَعَدَّ

ع

د

د

עשירי-10-١٠

إِسْتَعِدَّا