ג'ק אייזנר, ניצול השואה – The Survivor, Jack Eisner