גזרת פ"י – أَلْمِثَال ٱلْيَائِيّ

 

גזרה

שורש

משקל

ניקוד עה"פ בעתיד

עבר

עתיד

ציווי

פ"י

يمن

فَعَلَ

צ'מה

يَمَنَ

يَيْمُنُ

أُومُنْ

פ"י

يفع

فَعَلَ

פתחה

يَفَعَ

يَيْفَعُ

إِيفَعْ

פ"י

يمن

فَعَلَ

פתחה

يَمَنَ

يَيْمِنُ

إِيمِنْ

פ"י

يبس

فَعِلَ

פתחה

يَبِسَ

يَيْبَسُ

إِيبَسْ

פ"י

يسر

فَعُلَ

צ'מה

يَسُرَ

يَيْسُرُ

أُوسُرْ