גזרת פ"ו – أَلْمِثَال ٱلْوَاوِيّ

 

גזרה

שורש

משקל

ניקוד עה"פ בעתיד

עבר

עתיד

ציווי

פ"ו

وهب

فَعَلَ

פתחה

وَهَبَ

يَهَبْ

هَبْ

פ"ו

وصف

فَعَلَ

כסרה

وَصَفَ

يَصِفْ

صِفْ

פ"ו

وجع

فَعِلَ

פתחה

وَجِعَ

يَوْجَعْ

إيجَعْ

פ"ו

وثق

فَعِلَ

כסרה

وَثِقَ

يَثِقُ

ثِقُ

פ"ו

وبل

فَعُلَ

צ'מה

وَبُلَ

يَوْبُلْ

أُوبُلْ