גזרת ל"י – أَلنَّاقِص ٱلْيَائِيّ

גזרה

שורש

משקל

ניקוד עה"פ בעתיד

עבר

עתיד

ציווי

ל"י

سعي

فَعَلَ

פתחה

سَعَى

يَسْعَى

إِسْعَ

ל"י

بني

فَعَلَ

כסרה

بَنَى

يَبْنِي

إِبْنِ

ל"י

نسي

فَعِلَ

פתחה

نَسِيَ

يَنْسَى

إِنْسَ