ביגמגי'ק וסודוקו

נציג שיטה מיוחדת לבניית ריבוע מג'יק מסדר 9, שנעזרת בשתי טבלאות מיוחדות של סודוקו. טבלת הסודוקו, כידוע, היא טבלה של 9X9 משבצות שבכל שורה ובכל טור שלה מופיעים כל המספרים מ-1 עד 9. יתרה מזו, טבלה זו מחולקת לתשעה ריבועים של 3X3, שבתוך כל אחד מהם חייבים מספרים אלה להופיע. אלה הן התכונות הבסיסיות שכל טבלת סודוקו חייבת לעמוד בהן. שתי הטבלאות שלנו נבדלות מטבלת סודוקו רגילה בשני דברים: א) גם שני האלכסונים מכילים את תשעת המספרים. ב) אם מעבירים טור אחד או יותר מצד אחד לצד הנגדי לא יפגע הדבר בתכונות הבסיסיות של הטבלה, וכן אם נעביר שורה אחת או יותר מצד אחד לצד הנגדי. גם תשעת הריבועים הקטנים לא יאבדו את התכונה הבסיסית שלהם על-ידי פעולות אלה. הדוגמאות של טבלות הסודוקו בעמוד 127, ציור 20.