בחינת הבגרות בפסיכולוגיה-פתרונות, סיכומים וקבצי עזר