בחינת הבגרות בספרות- דרמה, טרגדיה, מחזות מתורגמים ומחזות עבריים