בחינת הבגרות במדעי המחשב – חומרי לימוד, פתרונות, סיכומים ומצגות