בחינת הבגרות באזרחות – פתרונות, סיכומים וחומרי לימוד