בחינות הבגרות בתושבע"פ ובתלמוד- סיכומים, מבחנים וחומרי לימוד