בחינות הבגרות בהיסטוריה, גאוגרפיה ואזרחות – פתרונות וחומרי לימוד